Permainos

Tai „Kritinio mąstymo ugdymo skaitant ir rašant“ projekto leidinys, tarptautinis žurnalas, skirtas mokytojams ir visiems švietėjams, besidomintiems demokratinio ugdymo sklaida, siekęs skatinti profesinį švietėjų bendradarbiavimą, dalijimąsi patirtimi ir tyrimais. Žurnalas leistas lietuvių kalba 2000–2003 m., rusų kalba 2000–2005 m., anglų kalba 2000–2008 m.
„Permainų“ publikacijos aktualios iš šiandien, padeda skaitytojams geriau suvokti mokymo praktiką, švietimo politiką bei metodiką, skatinančią kritinį ir kūrybinį mąstymą, aktyvų mokymąsi ir į mokinį orientuotą mokymą bei vertinimą.
kritinis mąstymas, žurnalas, permainos

Permainos, 2000 m. Nr. 1

Peremena 2000 1#1

Thinking Classroom 2000 1#1

kritinis mąstymas, žurnalas, permainos

Permainos, 2000 m. Nr. 2

Peremena 2000 1#2

Thinking Classroom 2000 1#2

Vaikų socialinė sąmonė ir socialinės atsakomybės raida bei ugdymas – Kritinio mąstymo ugdymas per etikos pamokas – Apmąstymai apie refleksiją: pradinės mokyklos mokytojo patirtis ir mintysKaip geriau suprasti vadovėlį? · Pamokos modelis pradinėse klasėse – Kritinio mąstymo ugdymo metodų taikymas lenkų kalbos ir literatūros pamokose – Etikos seminaras universiteto studentams – Mokytojų rengimo situacija XXI amžiuje: optimistinis ir pesimistinis požiūris į mokymo kaitą – Pokomunistinių visuomenių švietimo pertvarka – Būkime pasirengę netikėtumams

Ar skiriasi kritinio mąstymo ugdymo pamokos nuo įprastų pamokų? · Muziejus jūsų klasėje · Literatūra internete · Nuo globos iki knygų Rumunijos čigonų vaikams rašymo · Kalba, žaidimas ir skaičius: tiriamasis požiūris į matematikos mokymą pradinėse klasėse · Kritinio mąstymo ugdymo patirtis Čekijoje · Kaip tampama mąstančiu mokytoju? · Kritinis mąstymas fizikos pamokose · Vizualinio mąstymo strategijos: kūrybinio ir kritinio mąstymo sąsajos pamokoje

kritinis mąstymas, žurnalas, permainos

Permainos, 2001 m. Nr. 3

Peremena 2001 2#1

Thinking Classroom 2001 2#1

kritinis mąstymas, žurnalas, permainos

Kaip nustatome, jog mokinys mąsto kritiškai? · Pradinių klasių mokytojos patarimai, kaip veiksmingai panaudoti klasės erdvę · Apie mokytojų tyrimus internete · Nauja knyga – “Idėjos be sienų: tarptautinė švietimo reforma bei kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant” · Švietimo reforma – viršūnių ar apačių reikalas? · Skaitymo ugdymo programos tyrimas · Kritinio mąstymo ugdymas mokyklos bibliotekoje · Kompozicijos mokymas Jungtinėse Valstijose ir rašymo pamokos Rytų Europoje · Kritinio mąstymo ugdymo skaitant ir rašant projektas ir pasirengimas mokyklai · Pradinio mokytojų rengimo samprata studentų ir dėstytojų akimis · Fizikos eksperimentas mokykloje · Istorijos pamoka 6 klasėje · Kritinį mąstymą ugdantis mokytojas. Koks jis? Supažindiname su KMUSR mokytojui keliamų reikalavimų standartais

Ką gali padaryti tėvai, kad paskatintų kritinį mąstymą ir aktyvų mokymąsi namuose? – Kada pažymį rašyti ir kada jo nereikia? – Interneto galimybės jauniesiems rašytojams – Išlaisvinamasis schemos poveikis: knygos “Kritinio mąstymo ugdymas: teorija ir praktika” apžvalga – Gebėjimas kelti klausimusBiblioterapija gydant vaikų ir jaunuolių karo traumas 1991–1999 m.: Kroatijos patirtis – Skaitymas, rašymas, kritinis mąstymas ir… drambliai: prasmės suvokimas skaitant tekstą – Kaip rašyti atpasakojimą? – Kritinis mąstymas – kas tai?

kritinis mąstymas, žurnalas, permainos

Permainos, 2001 m. Nr. 5

Peremena 2001 2#3

Thinking Classroom 2001 2#3

kritinis mąstymas, žurnalas, permainos

Permainos, 2001 m. Nr. 6

Peremena 2001 2#4

Thinking Classroom 2001 2#4

Individualūs tyrimai ir dalijimasis jais: pedagoginių problemų sprendimas plėtojant kolegialumą · Mažumų švietimo reforma posovietinėje Latvijoje · Amatai viduramžių mieste: visuotinės istorijos pamoka 7 klasėje · Mokyklos viltys ir lūkesčiai: ko tikimės iš aukštosios mokyklos · Pedagogų rengimo kaita Jungtinėje Karalystėje · Stenhouse leidykla internete · Aktyvinantys žaidimai mokytojams · Apšilimas

Aplankas kaip mokymo diskutuoti priemonė · Kodo pakeitimo samprata ir dvikalbystės vertė · Švietimo tyrimas: teorija ir praktika · Kritinio mąstymo ugdymas remiantis vaikiškais pasakojimais ir klasės patirtimi · Čigonų vaikai ir dailės pamokos · Švietimas įveikia nuotolio tironiją · Kaip ugdote savo mokinių pagarbą tradicijų, papročių, įpročių ir gebėjimų įvairovei? · Kritinis mąstymas – tai… · Ekspertės pamąstymai

kritinis mąstymas, žurnalas, permainos

Permainos, 2002 m. Nr. 7

Peremena 2002 3#1

Thinking Classroom 2002 3#1

kritinis mąstymas, žurnalas, permainos

Permainos, 2002 m. Nr. 8

Peremena 2002 3#2

Thinking Classroom 2002 3#2

Kaip supažindinate aplinkinius su savo mokinių ir studentų darbais? · Darbo grupėse taisyklės · Kritinis mąstymas kaip Paulo Freire’s pedagogikos pagrindas · Žodžių žemėlapis – veiksminga žodyno mokymo priemonė dirbant su vyresniųjų klasių mokiniais · Vertinamieji tyrimai: gairės ir perspėjimai · Kritinis mąstymas ir internetas · “Piramidės istorija” , arba kaip rašymą padaryti įdomų · Mokytojų rengimas ir informacinės visuomenės kūrimas

Minčių “tinklo nėrimas” · Pertraukėlės ir jų taikymas pamokose · Lietuvos švietimas XXI a. iššūkių akivaizdoje: OECD ekspertų išvados ·”O aš tai galiu!” padėkime mokiniams tapti rašytojais · Kritinis mąstymas pasaulio pažinimo pamokoje · Laisvė, atsakomybė ir demokratinė mokykla · Penkiolikmečių raštingumo lygis pasaulyje

Kaip padėti mokiniams analizuoti rašto darbus · Kaip aš skatinu mokinius mokytis naujų žodžių · Pasvarstymai apie mokytojų ugdymo sistemą: ar esame pasirengę mokyti XXI amžiaus kartą? · Atsakingų ateities piliečių ugdymas: visuomeninis kritinio mąstymo vaidmuo · Talento paieškos: talentingų ir gabių vaikų atpažinimas ir darbas su jais · Triukšmas klasėje: kliūtis ar galimybė? · Apie meną pasitelkus kritinį mąstymą · Refleksyvus skaitymas: raktas į suvokimą · Nauji vaidmenys, nauji tikslai: naujas požiūris į ugdymą · Dvikalbystė: reportažas iš įvykio vietos

Kaip jūs skatinate mokinius savarankiškai skaityti knygas? · Mokytojo taisyklės· “Sūkurio” strategija · Apie švietimą – aiškiai ir suprantamai · “Idealus” mokymas rašyti ir pedagoginė hierarchija · Daugiakultūriškumas ir politinis teisingumas vaikų knygose: požiūris iš Indijos · Nuo muzikos prie kultūros: kritinio mąstymo ugdymas muzikos pamokoje · Komercinė reklama irgi ugdo kritinį mąstymą · Naujoviškas požiūris į mokymą ir mokymąsi aukštojoje mokykloje: atsargūs, bet tvirti žingsniai · Akis į akį su nauja mokomąja programa

kritinis mąstymas, žurnalas, permainos
kritinis mąstymas, žurnalas, permainos

Permainos, 2003 m. Nr. 12

Peremena 2003 4#2

Thinking Classroom 2003 4#2

Ką pastaruoju metu skaitėte švietimo tema? Kas labiausiai įsiminė ir kodėl? Atsakymai iš Lietuvos · Klausimų lenta · Kaip tapti laimingam · Sąsajos su gyvenimu: interneto svarba ugdant specialiųjų poreikių vaikus Vidurinėje Azijoje · Taškento klubas padeda neįgaliems vaikams integruotis į visuomenę · Būsimi pedagogai mokosi dirbti su specialiųjų poreikių vaikais. Nauja universiteto programa: pavyzdžiai ir analizė · Patirtis ir mokymasis: tikrasis ugdymas · Kaip kalba mokytojai · Praktinių mokymo pavyzdžių analizės metodas rengiant būsimuosius mokytojus: Estijos požiūris · Populiariosios muzikos vertybių tyrimas · Mokymosi būdai ir mokymasis mokyti

Kaip padėti mokiniams suvokti, kad mokosi sau, o ne egzaminui? Kaip išmokyti kelti sau mokomuosius tikslus? · Vaid­me­nų žai­di­mas – veiks­min­gas mo­ky­tis pa­ren­gian­tis me­to­das · Žinių vi­suo­me­nės link? · Vis­ko su­de­ri­ni­mas, ar­ba Kaip jū­rų žvaigž­dės iš­mo­kė ma­ne in­teg­ruo­ti mo­ko­mą­ją pro­gra­mą · Dar­bas su ty­le­niais · Mo­ki­nių mo­ty­va­ci­ja kla­sė­je · Są­vo­kų ir fak­tų la­bi­rin­tas: iš­va­dų sis­te­mos kū­ri­mas · Car­las Ro­ger­sas ir aš: min­tys apie mo­ky­mą · Vaidmenų žaidimas – veiksmingas mokytis parengiantis metodas · Žinių visuomenės link?

Mokymasis rašant · Ugdymo verslas · Skaitymo testai pradinukų mokytojui · Raštingumo mokanti bendruomenė · Pabėgėlių vaikų integravimas · Sveikiname įvairovę · Žodžių analogijos – kritinio mąstymo priemonė · Stiprinkime mokyklos ir universiteto ryšius

Mintys apie kritinį mąstymą · Kaip padėti lengviau įsiminti naujus žodžius · Ką dar būtų galima pasakyti apie vaizduotę · Mūsų pamokose gali kalbėti kiekvienas, arba dar kartą apie tylenius · Raštingumo tikslų kėlimas · Ko aš siekiu ir kaip tai įgyvendinti? · Mąstymo įgūdžių ugdymas dirbant poromis su bendramoksliais, tėvais ir savanoriais · Kritinį mąstymą ugdanti mokomoji programa: skaitymas ir rašymas išlaisvina žmogų. Kaip padėti būsimiems mokytojams tai suvokti?

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close