Antikorupcinis švietimas

Korupcija – kompleksinis pagal pobūdį ir priežastis socialinis reiškinys, apimantis beveik visas šalies gyvenimo sritis. Antikorupcinės iniciatyvos atitinka visuomenės ir kiekvieno asmens lūkesčius, todėl visokeriopai skatintina visuomenės parama kovos su korupcija priemonėms įgyvendinti, glaudus valstybės institucijų bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis, tarptautinėmis organizacijomis, kitais asmenimis. Demokratijos plėtra, pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės stiprinimas, valdžių padalijimo principo įgyvendinimas – vieni svarbiausių korupcijos apraiškas šalinančių veiksnių. Antikorupcinis švietimas yra suprantamas kaip visų visuomenės grupių informavimas, mokymas, sąmoningumo ugdymas, nepakantumo korupcijai diegimas ir skatinimas prisiimti aktyvią pilietinę poziciją šio reiškinio atžvilgiu. Toks požiūris įtvirtinamas ir Lietuvos Respublikos Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 m. programoje, kurios vienas iš tikslų – didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą.

Šiuolaikinių didaktikų centras jau 15 metų nuosekliai ir kryptingai prisideda prie Nacionalinės kovos su korupcija programos nuostatų įgyvendinimo:

2002 m. parengta antikorupcinio ugdymo programa bendrojo lavinimo mokykloms, 2005 m. išleista atskiru leidiniu „Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje: metodinė priemonė“ ir išversta į rusų bei anglų kalbas.

2004 m. parengta kvalifikacijos tobulinimo programa pedagogams „Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje“.

2004 m. parengtos antikorupcinio ugdymo programos aukštosioms mokykloms ir 2005 m. paskelbtos leidinyje „Korupcija aukštosiose mokyklose: požiūriai, problemos, sprendimo galimybės“.

2005–2007 m. įgyta patirtimi dalintasi su partnerėmis organizacijomis iš Albanijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Bulgarijos, Gruzijos, Kosovo, Rusijos, Ukrainos, Rumunijos. Organizuoti mokymai, konsultacijos, vizitai ir pasirašytos leidinių adaptavimo bei vertimo į nacionalines kalbas sutartys.

2006 ir 2008 metais įgyvendintos antikorupcinio švietimo iniciatyvos regionuose, įtraukiant ne tik mokyklas, bet ir savivaldybes bei įvairias valstybines, verslo ir nevyriausybines organizacijas.

2009 m. prisidėta prie USAID programos „Bendruomenės telkimas kovai su korupcija“ Armėnijoje įgyvendinimo. Teikta konsultacinė, ekspertinė ir mokymų pagalba formaliojo ir neformaliojo švietimo ekspertams, vyriausybės atstovams.

2009–2012 m. teiktos konsultacijos bei rekomendacijos Albanijos Švietimo ministerijai, kaip integruoti antikorupcinį švietimą į ugdymo programas.

2013 m. teiktos konsultacijos Moldovos Švietimo ministerijos specialistams bei Nacionalinės Antikorupcijos komisijos nariams antikorupcinio švietimo programų rengimo ir įgyvendinimo klausimais. Parengtos programos buvo vertinamos ir teikiamos rekomendacijos jų tobulinimui. Šis vizitas – dalis Europos komisijos remiamo projekto „Parama Moldovos respublikos vyriausybei vykdant antikorupcines reformas“.

Nuo 2015 m. dalyvaujama Europos Tarybos inicijuotoje Europinės platformos „Link visuotinės europinės etikos, skaidrumo ir integralumo švietime“ (Towards a Pan-European Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education) veikloje.

2015 m. spalio 1–2 d. Šiuolaikinių didaktikų centro direktorė Daiva Penkauskienė dalyvavo platformos forume Prahoje, Čarlzo universitete ir pristatė atvejo analizę „Ginant sąžiningumą ir skaidrumą. Antikorupcinio švietimo iniciatyvos Lietuvoje“ (Advocating for Honesty and Transparency. Anticorruption Education Initiatives in Lithuania).

Šiuolaikinių didaktikų centro patirtis antikorupcinio švietimo patirtis pastebėta ir įvertinta Prinstono universiteto (JAV) mokslininkų. 2015 m. paskelbta atvejo studija „Shaping Values for a New Generation: Anti-corruption Education in Lithunia, 2002–2006“.

2018 m. Šiuolaikinių didaktikų centro ekspertai konsultavo Moldovos pedagogus rengiant antikorupcinio ugdymo modulį bendrojo lavinimo mokyklos pilietinio ugdymo pagrindų kursui „Švietimas ES integracijai“. 2019 m. prisidės rengiant šio modulio mokymosi medžiagą mokiniams.

kritinio-mastymo-kompetenciju-ugdymas1

Programos

kritinio-mastymo-kompetenciju-ugdymas1

projektai

strateginiu-svietimo-dokumentu-analize

leidiniai

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close