Apie mus

Šiuolaikinių didaktikų centras yra nevyriausybinė organizacija, veikianti nuo 1999 m.
Esame akredituota neformaliojo švietimo institucija, vykdanti pedagogų bei suaugusiųjų švietėjų kvalifikacijos tobulinimą.

Misija

Šiuolaikinių didaktikų centro misija – inicijuoti ir įgyvendinti strateginius švietimo kaitos projektus bei programas, prisidėsiančius prie šalies švietimo kokybės gerinimo, nuolat stebint, tiriant ir nagrinėjant bendrą švietimo padėtį, atsižvelgiant į Lietuvos ugdymo institucijų bei suaugusiųjų besimokančiųjų poreikius bei galimybes.

Veiklos tikslai

Skatinti ir palaikyti visų ugdymo bei švietimo institucijų kolegišką bendravimą ir bendradarbiavimą.

Ugdyti pedagogų norą ir gebėjimą nuolat tobulinti savo profesinę veiklą ir aktyviai dalyvauti Lietuvos švietimo kaitoje.

Prisidėti prie Visą gyvenimą trunkančio mokymosi memorandumo nuostatų įgyvendinimo dirbant su įvairiomis suaugusiųjų grupėmis.

Prisidėti prie Vystomojo švietimo tikslų įgyvendinimo šviečiant ir informuojant visuomenę apie plėtros ir darnaus vystymosi procesus.

METINĖS ATASKAITOS

DARBUOTOJAI

DAIVA PENKAUSKIENĖ direktorė

Daiva Penkauskienė

direktorė

daiva.penkauskiene@sdcentras.lt

tel. (8 5) 212 3623, mob. tel. 8 686 47 684

JURGITA BALAIŠIENĖ administratorė

JURGITA BALAIŠIENĖ

administratorė

jurgita.balaisiene@sdcentras.lt

tel. (8 5) 212 3623

VALDONĖ INDRAŠIENĖ

VALDONĖ INDRAŠIENĖ

projekto „Kritinis mąstymas Europos aukštojo mokslo studijų tobulinimui“ ekspertė

info@sdcentras.lt, tel. (8 5) 212 3623

ASTA RAILIENĖ

ASTA RAILIENĖ

projekto „Kritinis mąstymas Europos aukštojo mokslo studijų tobulinimui“ ekspertė

info@sdcentras.lt, tel. (8 5) 212 3623

ILGALAIKIAI PARTNERIAI