PROJEKTAI

Inicijuojame ir vykdome nacionalinius bei tarptautinius švietimo, socialinių įgūdžių bei socialinės atsakomybės ugdymo, pilietinio ugdymo, bendruomenių telkimo, vystomojo bendradarbiavimo ir švietimo projektus. Projektai užtikrina socialinę partnerystę, sudaro sąlygas dalytis pažangiausia patirtimi, skleisti ir diegti naujas žinias bei praktikas, plėtoti institucijos kompetenciją.

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

QUA.L.I.T.I. – Vertinimo sistemos tobulinimas geresniam mokymui ir mokymuisi aukštojoje mokykloje

2019–2022 m.

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Bendrojo ugdymo turinio tobulinimas ir kaita

Datause, 2010-2012 m.

Ugdymo kaita: mokytojų kompetencijų tobulinimas, 2010 m.

Mokinių savitarpio pagalba įveikiant mokymosi sunkumus, 2004-2005 m.

2002-2003 Ekonominis visuomenės mokymas pažangiai visuomenės raidai

2001-2002 Specialiųjų poreikių vaikų integravimas ugdymo institucijose

2004-2005 MIND 2 – Kritinio mąstymo įgūdžių ugdymas sėkmingai ateities karjerai ES. Praktinis pritaikymas

2006-2008 Pilietiškumo ir demokratinių vertybių ugdymas taikant inovatyvius metodus

2011-2013 Kūrybiškumo ugdymas: tyrimai ir metodika

2001-2003 MIND – Kritinio mąstymo įgūdžių ugdymas sėkmingai ateities karjerai ES

1997-2000 Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant

Aukštojo mokslo ir studijų tobulinimas

Kritinis mąstymas Europos aukštojo mokslo studijų tobulinimui, 2016-2019

MIS – Siekiame pokyčių moksle, 2007-2009

MOST – Studentų mainai ir pradedančiojo mokytojo standarto kūrimas, 2004-2007

Kritinio mąstymo ugdymas aukštojoje mokykloje, 2002-2003

Universitetinė didaktika, 2000-2001

Viso gyvenimo mokymas(is)ir profesinė integracija

2013-2015            LeGMe – Mokomės būti gerais mentoriais

2010-2012            DeTALES – Suaugusiųjų mokymas, kuriant skaitmenines Europos plėtros istorijas

2010-2012            REACH – Mokymo paslaugų gerinimas suaugusiųjų mokymosi motyvacijai skatinti

2009-2011            CreMoLe – Kūryba – Motyvacija – Mokymasis

2008-2010            Nordic+ “Auksiniai” senjorų mokymosi pavyzdžiai

2008-2009            MOT-E – Suaugusiųjų motyvavimas dalyvauti visą gyvenimą trunkančiame mokymosi procese

2005-2007            Kryžkelė: koalicija už lygių konkurencinių galimybių darbo rinkoje stiprinimą

2004-2007            Keliaujančių Žmonių integracija Europos darbo rinkoje

2004-2005            Guidance is OK – Profesinio konsultavimo duomenų bazės kūrimas

2002-2004            Europos piliečių ugdytojai

Mąstymo ugdymas asmenybės brandai ir mokymosi pažangai

2013-2015            Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformaliojo ugdymo veiklose

2011-2013            Kūrybiškumo ugdymas: tyrimai ir metodika

2004-2006            Tarptautinio kritinio mąstymo ugdymo tinklo kūrimas švietimo kaitai ir naujovėms

2005                     Kritinio mąstymo ugdymas: mokymo programa Lenkijos pedagogams

2004-2005            MIND 2 – Kritinio mąstymo įgūdžių ugdymas sėkmingai ateities karjerai ES. Praktinis pritaikymas

2002-2003            Kritinio mąstymo ugdymas aukštojoje mokykloje

2002                     Kritinio mąstymo įgūdžių ugdymas sėkmingai ateities karjerai: programa Kaliningrado regiono pedagogams

2001-2003            MIND – Kritinio mąstymo įgūdžių ugdymas sėkmingai ateities karjerai ES

 

Raštingumo ugdymas (skaitymo, rašymo, IKT ir medijų projektai)

Medijų raštingumas ir kritinis mąstymas jaunimo veiklose, 2017–2019 m.

2010-2012            DeTALES – Suaugusiųjų mokymas, kuriant skaitmenines Europos plėtros istorijas

2009-2011            CreMoLe – Kūryba – Motyvacija – Mokymasis

2007                     Skaitome ir dalijamės

Socialinių įgūdžių, socialinės atsakomybės ugdymas, bendruomenių telkimas

2015-2017            Kalbėkimės

2005-2008            ASSIST – Bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą

2004-2005            Tėvų įtakos švietimui stiprinimas

2004-2005            Novatoriškų karjeros sprendimų populiarinimas regionuose

2004                     Nusikalstamumo prevencija bendradarbiaujant

2002-2003            Švietimo NVO koalicija – mokomės atstovauti moksleivių, tėvų ir švietimo bendruomenės interesus bei įtakoti švietimo politiką

2002                     Jaunimo lyderių ugdymas

2000-2001            Europos integracija ir mokykla

Vystomasis bendradarbiavimas ir švietimas

Europos pamokos 2: antikorupcinio švietimo komponentas, 2018–2019

2015-2016        Europos pamokos

2010-2011        Visuomenės švietimas vystomojo bendradarbiavimo klausimais

Antikorupcinis švietimas

5 Lietuvos savivaldybių jaunimo nepakantumo korupcijos apraiškoms didinimas politinės veiklos ir viešojo valdymo sektoriuose, 2018–2020 m.

Europos pamokos 2: antikorupcinio švietimo komponentas, 2018–2019 m.

2008                     Atvira savivalda

2006                     Jaunimas už skaidrumą

2004                     Antikorupcinių švietimo programų tobulinimas ir sklaida

2002-2004            Korupcijos prevencija šviečiant, informuojant ir sąmoninant visuomenę

2002-2003            Švietimas prieš korupciją

RĖMĖJAI

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close