Projektas „Specialiųjų poreikių vaikų integravimas ugdymo institucijose“

 

Projekto trukmė: 2001 m. rugsėjo 29 d. – 2002 m. liepos 22 d.

Projekto rėmėjai: Švietimo kaitos fondas

Projekto vykdytojas: Šiuolaikinių didaktikų centras

PROJEKTO AKTUALUMAS

Pastaruoju metu vis dažniau prabylama apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų integraciją ugdymo institucijose. Tačiau šiandieninė mokykla ir mokytojai dažnai dar nėra pasirengę pilnutiniam integracijos procesui. Stinga teorinių žinių, konkrečių darbo metodų mokėjimo. Šio projekto tikslas ne tik pateikti teorines žinias, konkrečias metodikas ir strategijas, bet ir padėti projekte dalyvaujantiems mokytojams bei socialiniams pedagogams sukurti ir išbandyti konkretų veiklos planą.

PROJEKTO TIKSLAS

Užtikrinti specialiųjų poreikių turinčių vaikų integraciją ugdymo institucijose.

PROJEKTO UŽDAVINIAI
  • Pateikti teorinę ir metodinę medžiagą apie darbą su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, bendravimo su tokiais vaikais ypatumus, dažniausia kylančių problemų sprendimo strategijas.
  • Sukurti ir praktikoje patikrinti konkrečius veiklos planus darbui su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais.
  • Padrąsinti mokytojus ir socialinius pedagogus imtis iniciatyvos užtikrinant spec.poreikių turinčių vaikų integracijai ugdymo institucijose.
PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS

Pagrindinių ir specialiųjų mokyklų, gimnazijų mokytojai dalykininkai, socialiniai pedagogai, logopedai, specialieji pedagogai ir psichologai.

PROJEKTO VEIKLOS

Projekto metu vyko trys dviejų dienų seminarai ir baigiamoji konferencija.

 

I seminaras. Parengiamasis darbas. 2001 m. lapkričio 15-16, 22-23 d.
Mokytojo pasirengimas dirbti su konkrečiu vaiku. Mokinių bei jų tėvų parengimas. Klasės aplinkos paruošimas vaiko su spec. poreikiais integracijai. Mokinių pažinimo būdai ir metodikos. Įvairių susipažinimo būdų išmėginimas. Grupinės veiklos organizavimas. Bendravimo ir bendradarbiavimo svarba integruojant vaikus su spec. poreikiais. Grupinio darbo metodai. Konkretūs grupinio darbo būdai, lengvinantys mokymosi turinio įsisavinimą. Konkrečių grupinio darbo metodų išmėginimas.

 

II seminaras. Žaidimai ir aktyvaus mokymosi būdai. 2002 m. sausio 10-11, 17-18 d.
Žaidimai mokymosi procese. Žaidimai socialinių įgūdžių lavinimui. Konkrečių žaidimų metodikų išbandymas.

 

III seminaras. Darbas su tėvais. Vertinimas. 2002 m. kovo 7-8, 14-15 d.
Konkrečios darbo su tėvais metodikos. Aktyvaus susirinkimo metodika. Laiškų rašymas. Klasės bendruomenę jungiančių renginių organizavimo strategijos. Vertinimo ir įsivertinimo metodai. Konkrečių vertinimo būdų ir strategijų išmėginimas ir aptarimas. Aplanko rengimas. Socialinių duomenų rinkimas.

 

Baigiamoji konferencija. 2002 m. gegužės 10 d.
Surinktų socialinių duomenų analizė. Metodikų efektyvumo vertinimas. Metodinių rekomendacijų rengimas.

 

Lektoriai
doc. dr. Valdonė INDRAŠIENĖ, Vilniaus pedagoginio universiteto Pedagogikos katedros docentė
Lina STAIŠIŪNAITĖ, Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės pedagogikos katedros asistentė
Živilė BARKAUSKAITĖ-LUKŠIENĖ, Vilniaus pedagoginio universiteto Pedagogikos katedros asistentė
Alvyra GALKIENĖ, Vilniaus „Versmės“ gimnazijos direktorė

PROJEKTO REZULTATAI
  • Projekte dalyvavo 60 mokytojų dalykininkų, socialinių pedagogų, logopedų, specialiųjų pedagogų ir psichologų iš 43 Lietuvos miestų ir rajonų pradinių, pagrindinių, vidurinių, specialiųjų mokyklų ir gimnazijų.
  • Projekto dalyviai įgijo teorinių žinių ir praktinės patirties, kurią skleis savo ir aplinkinių mokyklų mokytojams.
  • Projekte dalyvaujantys pedagogai sukūrė, praktikoje išbandė ir įvertino konkrečius veiklos planus darbui su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, sukūrė individualius teorinius specialiųjų poreikių turinčių vaikų integracijos ugdymo institucijose modelius.
  • Baigiamosios konferencijos metu visi dalyviai skaitė pranešimus, dalijosi savo patirtimi, diskutavo apie specialiųjų poreikių vaikų ugdymo ypatumus.
  • Remiantis seminarų metu naudota teorine medžiaga bei dalyvių sukaupta ir išbandyta praktikoje, patirtimi buvo parengta metodinė medžiaga mokytojams, dirbantiems su specialiųjų poreikių vaikais.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close