tyrimai

Inicijuojame ir vykdome įvairius kokybinius ir kiekybinius tyrimus, susijusius su įgyvendinamais projektais ir programomis. Analizuojame įvairių tikslinių grupių mokymosi motyvaciją ir poreikius, vertiname mokymo programų efektyvumą ir poveikį. Atliekame užsakomuosius tyrimus ir mokome veiklos tyrimo metodikos.