Pilietiškumo ugdymo tyrimai

Atvejo studija apie Šiuolaikinių didaktikų centro antikorupcinio švietimo programas, įgyvendintas 2002-2008 metais, Prinstono universitetas (JAV), 2015 m.

2015 m. vasario mėnesį Šiuolaikinių didaktikų centre lankėsi Prinstono universiteto (JAV), tyrimų programos „Inovacijos sėkmingoms visuomenėms“ (Innovations for Successful Societies) tyrėja Mayja Gainer. Jos vizitos tikslas – parengti atvejo studiją apie centro Antikorupcinio švietimo programas, įgyvendintas 2002-2008 metais. Tyrėja susitiko ir kalbėjosi su centro darbuotojais, buvusiais Transparency International Lietuvos skyriaus atstovais, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnais, mokytojais ir mokiniais, savivaldybių atstovais, dalyvavusiais programos įgyvendinime.
Atvejo studija (EN)

Tyrimas „Korupcija Lietuvos aukštosiose mokyklose: požiūriai, problemos, sprendimo galimybės“, 2004 m.

Tyrimas buvo atliekamas įgyvendinant projekto „Korupcijos prevencija šviečiant, informuojant ir sąmoninant visuomenę“ I-ąjį komponentą „Aukštųjų mokyklų antikorupcinių studijų programų parengimas“.
Tyrimą atliko sociologė Olga Guseva.
Tyrimas buvo orientuotas daugiausiai į kokybinį korupcijos aukštosiose mokyklose nagrinėjimą. Surinkti duomenys leidžia geriau perprasti dėstytojų ir studentų nuostatas korupcijos atžvilgiu bei tiksliau numatyti prevencijos galimybes. Anketinėje apklausoje dalyvavo 90 dėstytojų iš dešimties aukštųjų mokyklų, interviu metu apklausta 20 dėstytojų ir 25 studentai dvidešimt penkiose aukštosiose mokyklose.
Tyrimo rezultatai