Kūrybiškumo ugdymas

Kūrybiškumas – sudėtingas ir daugiamatis fenomenas. Mokslininkų darbuose skiriama daug vidinių ir išorinių veiksnių, darančių įtaką kūrybiškumui, tačiau vieningai pripažįstama, jog kūrybiškumas – tai asmens įgymių ir ugdymo rezultatas. Nuo to, kur link bus kreipiama asmens veikla, kaip bus panaudojamos ir įprasminamos įgytos žinios bei gebėjimai, iš esmės priklauso ir kūrybiškumo ugdymo raida. Todėl, atsižvelgiant į sociokultūrines sąlygas bei ugdymo kontekstą, kūrybiškumo ugdymo strategijų kūrimas – aktualus ir nuolatinio atnaujinimo reikalaujantis procesas.

6

programos

5

kursai, vizitai

6

tyrimai

7

leidiniai