Kritinio mąstymo ugdymas

Kas yra kritinis mąstymas

Kritinis mąstymas neturi vieno vienintelio apibrėžimo. Jo samprata priklauso nuo mokslo srities ir krypties, mokslinių tradicijų ir mokyklų, istorinio-kultūrinio konteksto. Dėl kritinio mąstymo apibrėžimo ir pagrindinių sąvybių vis dar diskutuoja psichologai, filosofai ir edukologai, o jo ugdymas išlieka aktualiu klausimu daugelyje šalių.

Šiuolaikinių didaktikų centras kritinį mąstymą apibrėžia kaip:

 • Gebėjimą kelti pagrįstus klausimus, tyrinėti ir ieškoti atsakymų į juos;
 • Drąsą abejoti „ teisingais“ atsakymais, autoritetų primestomis normomis, visuotinai peršama nuomone;
 • Drąsą prisipažinti klydus, buvus neteisiam;
 • Gebėjimą susilaikyti nuo nepagrįsto vertinimo
 • Dorą, sąžiningą ir nekonformistinį asmens mąstymą;
 • Mąstymą sąlygojančių prielaidų persvarstymą mąstymui tobulinti bei veiksmams koreguoti;
 • Socialiai atsakingą mąstymą, prisiimant atsakomybę už savo mąstymo pasekmes;
 • Kontekstualų, automatiškai neperkeliamą reiškinį;
 • Asmens, nepriklausomai nuo jo kilmės, socialinės padėties, kultūros, amžiaus ir išsilavinimo, nuostatas ir gebėjimą mąstyti laisvai ir atsakingai.

 

Kas nėra kritinis mąstymas

 • Kritikavimas siekiu pašiepti, užgauti, paniekinti;
 • Įprastas kasdienių klausimų ar problemų sprendimas;
 • Vien tik loginiais, dekontekstualizuotais samprotavimasis pagrįstas mąstymas.
9

projektai

4

tarptautiniai kursai

498

seminarai

13047

dalyvių

13

leidinių

5

kritinio mąstymo ugdymo centrai

Kritinio mąstymo ugdymo programa

Šiuolaikinių didaktikų centras nuo pat savo įsisteigimo pradžios – 1999 m. perėmė iš Atviros Lietuvos fondo nuo 1997 m. įgyvendinamo tarptautinio projekto „Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant” (toliau – KMUSR) koordinavimą Lietuvoje. Projektą 1997 m. inicijavo Atviros visuomenės institutas (Open Society Institute, OSI) ir Tarptautinė skaitymo asociacija (International Reading Association, IRA). Programos autoriai – dr. Kurt Meredith, dr. Jeannie Steele (Šiaurinės Ajovos universitetas), dr. Charles Temple (Hobart ir William Smith koledžas) bei Scott Walter (Tarptautinė skaitymo asociacija).

 

Programa skirta pedagogams, kurie ieško būdų plėtoti demokratinio ugdymo idėjas bei procesus mokyklos ir klasės lygmenimis. Dirbant su mokytojų mokytojais, bendrojo ugdymo bei aukštųjų mokyklų mokytojais siekiama pertvarkyti mokymo procesą, įdiegiant mokymo(si) metodus, skatinančius mokinių kritinį mąstymą ir savarankišką mokymą(si), taip pat įtvirtinti profesinio tobulinimo modelius ir metodus.

 

KMUSR yra profesinio tobulinimo programa visų ugdymo lygių ir visų dėstomųjų dalykų pedagogams, taip pat profesinio tobulinimo institucijų darbuotojams, švietimo įstaigų vadovams ir administratoriams.

 

KMUSR programa tiesiogiai susijusi su ugdymo procesu – ne tik pateikia nuoseklius ir teoriškai pagrįstus mokymo metodus, skatinančius mokinius aktyviai mokytis, kritiškai mąstyti ir dirbti bendradarbiaujant, bet ir apima visą ugdymo proceso organizavimą – nuo planavimo iki vertinimo. Programa paremta vieninga mąstymo ir mokymosi sistema, kuri yra sukurta remiantis švietimo tyrimų medžiaga ir žymių švietėjų (J. Dewey, N. Noddings, L. Vygotsky, C. B. Smith, P. D. Pearson, L. Fielding, L. Rosenblatt, J. L. Vaughan, T. Estes ir kt.) darbais. Filosofinis pagrindas – pragmatizmo ir socialinio konstruktyvizmo idėjos. KMUSR programos metodologinė atrama – moksliškai pagrįsta mokymo ir mokymosi schema, užtikrinanti natūralią turimų žinių, patirties bei kultūros jungtį su nauju mokymo(si) turiniu, jį internalizuojant ir reflektuojant, formuojantis autentišką mokymosi patirtį bei sampratą.

 

KMUSR programa, prasidėjusi kaip tarptautinis projektas, išsirutuliojo į nuoseklią, metodiškai įgyvendinamą ir plėtojamą ŠDC veiklą. O tarptautiniu mastu projektas tapo tarptautine struktūra – Kritinio mąstymo ugdymo skaitant ir rašant tarptautiniu konsorciumu. Šiuo metu konsorciumas vienija 24 organizacijas iš Europos, Azijos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, Afrikos. Organizacijas į bendrą veiklą jungia tos pačios vertybės, ugdymo ir tobulėjimo tikslai, siekis plėtoti KMUSR projekto idėjas ir advokatauti kritinei minčiai net ir ten, kur ji kol kas nepageidaujama. Daugiau apie konsorciumą – rwctic.org

 

Įgyvendinant programą Lietuvoje 1997–1999 m., buvo parengta 21 pirmos kartos ir 16 antros kartos KMUSR lektorių, o 2000 m. prasidėjo projekto sklaida Lietuvos mokyklose. ŠDC parengė nuolat veikiančią Kritinio mąstymo ugdymo programą, kuria siekiama ugdyti mąstančias ir reflektuojančias asmenybes, plėtoti modernią raštingumo sampratą, rengti pedagogus, gebančius taikyti kritinio mąstymo ugdymo metodus savo pamokose, kurti modernias studijų programas, ugdyti ir telkti mokyklas-metodinius centrus, įgyvendinti tarptautinę pedagogų sertifikavimo programą. Siekiant užtikrinti programos kokybę, nuo 2001 m. Lietuvoje pradėtas KMUSR programos Mokytojų, Lektorių ir programos Vertintojų sertifikavimo procesas, išleisti sertifikavimo standartai. Norėdami tapti sertifikuotais programos įgyvendintojais, kandidatai turi išklausyti arba pilną (120 val.) arba sutrumpintą (64 val.) KMUSR kursą, atlikti namų darbus, kaupti ir pateikti portfolio apie programos įgyvendinimą savo pamokose ar paskaitose, rengti atviras pamokas bei įvykdyti kitus standartų numatomus reikalavimus. Nuo 2001 m. Lietuvoje sertifikuota 30 KMUSR mokytojų, 14 lektorių ir 5 vertintojai.

kritinio-mastymo-ugdymo-tyrimai

kitos programos iniciatyvos

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close