Renginiai

Organizuojame konferencijas, diskusijas, apskritus stalus, akcijas, kitus gerosios patirties sklaidos renginius aktualiais švietimo klausimais. Taip pat organizuojame kvalifikacijos tobulinimo vizitus užsienio šalių pedagogams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, kurių metu supažindiname su Lietuvos švietimo sistema, sudaroma galimybė stebėti ugdymo procesą mokyklose.

Konferencijos

Seminarai, akcijos, diskusijos

Kvalifikacijos tobulinimo vizitai