Leidiniai

Rengiame įvairius metodinius leidinius, mokomuosius filmus, kuriuose pristatome ugdymo programas, mokymo(si) medžiagą, gerosios patirties analizę, rekomendacijas. Skelbiame konferencijų ir tyrimų medžiagą. Mūsų leidiniai skirti švietėjams, mokytojams, lektoriams, savanoriams, dirbantiems formaliajame ir neformaliajame švietime.

Kritinio mąstymo ugdymas

Kritinis mąstymas, ugdymas, teorija ir praktika

Kritinio mąstymo ugdymas: teorija ir praktika, 2001 m.

mokomoji medžiaga, jaunimas, mokiniai, kritinis mąstymas, ugdymas, Šiuolaikinių didaktikų centras

Kritinio mąstymo ugdymo mokomoji medžiaga mokinių ir jaunimo organizacijų nariams, 2014 m.

kritinis mąstymas, ugdymo vadovas, neformalus ugdymas, specialistas, klasių auklėtojas, šiuolaikinių didaktikų centras, 2014

Kritinio mąstymo ugdymo vadovas neformaliojo ugdymo specialistams, klasių auklėtojams, 2014 m.

rekomendacijos tėvams, vaikai, jaunimas, kritinis mąstymas, ugdymas, Šiuolaikinių didaktikų centras, 2014

Rekomendacijos tėvams apie vaikų ir jaunimo kritinio mąstymo ugdymą, 2014 m.

Kritinis mąstymas – neformaliajam ugdymui: mokymo priemonė mokinių ir jaunimo organizacijų nariams, 2014 m.

Kritinis mąstymas – neformaliajam ugdymui: mokomoji medžiaga neformaliojo ugdymo specialistams ir klasių auklėtojams, 2014 m.

Kritinis mąstymas – neformaliajam ugdymui: mokymo priemonė kritinio mąstymo ugdymo multiplikatoriams, 2014 m.

Kaip ugdyti kritinį mąstymą? 2017 m.

A European collection of the critical thinking skills and dispositions needed in different professional fields for the 21st century, 2018 m.

A European review on critical thinking educational practices in higher education institutions, 2018 m.

The CRITHINKEDU European course on critical thinking education for university teachers: from conception to delivery, 2018 m.

Promoting critical thinking in European higher education institutions: towards an educational protocol, 2019 m.

Kritinis mąstymas, ugdymo programos, mokytojas, lektorius, sertifikavimo standartai, procedūros

Kritinio mąstymo ugdymo programos Mokytojo ir Lektoriaus sertifikavimo standartai ir procedūros, 2004 m.

Kritinis mąstymas, ugdymas aukštojoje mokykloje, studijų programos, Šiuolaikinių didaktikų centras, 2004

Kritinio mąstymo ugdymas aukštojoje mokykloje: studijų programos, 2004 m.

Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai, integruota ugdymo programa, bendrojo lavinimo mokykla, Švietimo aprūpinimo centras, 2006

Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai: integruota karjeros ugdymo programa bendrojo lavinimo mokyklai, 2006 m.

Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai, specializuota ugdymo programa, bendrojo lavinimo mokykla, Švietimo aprūpinimo centras, 2006

Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai: specializuota karjeros ugdymo programa pagrindinei mokyklai, 2006 m.

Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai, praktinis pritaikymas, profesinio tobulinimo programa ir vadovas, Švietimo aprūpinimo centras, 2006

Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai. Profesinio tobulinimo programa ir vadovas, 2005 m.

kritinis mąstymas, žurnalas, permainos

Tarptautinis kritinio mąstymo ugdymo žurnalas „Permainos“, 2000-2003 m.

Tarptautinis kritinio mąstymo ugdymo žurnalas „Thinking Classroom“, 2000-2008 m.

Tarptautinis kritinio mąstymo ugdymo žurnalas „Перемена“, 2000-2006 m.

Medijų raštingumas

medijų raštingumas programa suaugusiųjų švietėjai

Medijų raštingumo programa ir medžiaga suaugusiųjų švietėjams, 2021 m.

medijų raštingumas programa tėvai

Medijų raštingumo metodologija ir medžiaga tėvams (seneliams), 2021 m.

APRICOT istorijos: Mokytojo pasakojimas apie skaitmenines medijas, 2021 m.

APRICOT istorijos: Eksperto patarimai, kaip diskutuoti su vaiku prieštaringomis temomis, 2021 m.

APRICOT istorijos: Suaugusiųjų švietėjo pasakojimas apie skaitymą su vaikais, 2021 m.

APRICOT istorijos: Paauglio mamos pasakojimas apie medijų iššūkius, 2021 m.

APRICOT istorijos: Mamos pasakojimas apie aplinkos ir medijų poveikį vaikui, 2021 m.

News Media Literacy Education, 2019 m.

Man sakė: Medijų raštingumo ir kritinio mąstymo ugdymo metodika darbui su bendraamžių švietimu, 2019 m.

Idėjos ugdymui: kaip atskleisti medijų raštingumo ir nacionalinio saugumo temas, 2018 m.

Kūrybiškumo ugdymas

Efektyvus skaitymas, strategijos, skaitymo praktikumas, metodinė priemonė, navickaitė, daukšienė, jarienė

Efektyvaus skaitymo strategijos: skaitymo praktikumas, 2007 m.

Skaitymo praktikumas, 2007 m.

Mokinių kūrybiškumo ugdymas, lietuvių, gimtoji kalba, pamokos, metodika, Šiuolaikinių didaktikų centras, 2013

Mokinių kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose metodika, 2013 m.

Mokinių kūrybiškumas, ugdymas, lietuvių gimtoji, kalbos pamokos, mokomoji medžiaga,Šiuolaikinių didaktikų centras, 2013

Mokinių kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose mokomoji medžiaga, 2013 m.

Kūryba ir kūrybiškumas, 2013 m.

Kūrybiškumą skatinanti aplinka, 2013 m.

Kūrybinio rašymo dirbtuvės, 2013 m.

Skaitymas su numatymu ir pasakojimo kūrimas, 2013 m.

Kūrybinių darbų vertinimas, 2013 m.

Antikorupcinis švietimas

Antikorupcinis ugdymas, metodinė medžiaga, bendrojo lavinimo, aukštoji mokykla

Anti-Corruption Education at School: Methodical Material for General and Higher Education Schools, 2006 m.

antikorupcinis, ugdymas, galimybės, bendrojo lavinimo mokykloje, metodinė priemonė

Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje : metodinė priemonė, 2005 m.

Korupcija aukštosiose mokyklose, požiūriai, problemos, sprendimo galimybės, Garnelis, 2005

Korupcija aukštosiose mokyklose : požiūriai, problemos, sprendimo galimybės, 2005 m.

Jaunimas už skaidrumą, 7 žingsniai, sėkminga partnerystė, Šiuolaikinių didaktikų centras, 2007

Jaunimas už skaidrumą arba 7 žingsniai sėkmingos partnerystės link, 2007 m.

Viso gyvenimo mokymasis ir profesinė integracija

projektas LEGME, mentoriai, mentorystės programa

Guidelines for Mentors and Mentoring Programme Coordinators, 2015 m.

Promotion of innovative services and better access in continuous education. Findings about adults motivation to learn in Iceland, Ffinland and Lithuania Mokymo paslaugų gerinimas suaugusiųjų mokymosi motyvacijai skatinti. Suaugusiųjų mokymosi motyvacijos analizė Islandijoje, Suomijoje ir Lietuvoje Parengė projekto REACH komanda, 2012

REACH: Promotion of innovative services and better access in continuous education. Findings about adults motivation to learn in Iceland, Finland and Lithuania, 2012 m.

suaugusiųjų mokymasis, motyvacija

Inovatyvūs būdai suaugusiųjų motyvavimui mokytis, 2011 m.

suaugusių mokymas, metodai, strategijos

Suaugusiųjų besimokančiųjų motyvavimas visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi: Suaugusiųjų mokymo metodai ir strategijos – geriausių pavyzdžių rinkinys, 2011 m.

skaitmeninės istorijos, Europos Sąjunga, vadovas

Skaitmeninių istorijų apie ES plėtrą kūrimo vadovas, 2011 m.

Duomenų naudojimas, tobulinant mokyklos veiklą ir siekiant mokinių pažangos, 2011 m.

nordic, senjorų mokymas, Suomija, pavyzdziai, Islandija, Lietuva, Norvegija

Auksiniai senjorų mokymo(-si) pavyzdžiai. Senjorų mokymasis Suomijoje, Islandijoje, Lietuvoje ir Norvegijoje, 2010 m.

Keliaujančių žmonių darbinė integracija Europoje, 2007 m.

Imigrantų gyvenimo istorijos: vadovas mokytojų rengėjams, mokytojams ir socialiniams darbuotojams, 2004 m.

Mokyklų bendruomenės telkimas

Bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą: mokymų vadovas, 2008 m.

Bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą: savitarpio pagalbos mokykloje vadovas, 2008 m.

Bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą: žaidimų terapija mokykloje, 2008 m.

Bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą: mokinio sąsiuvinis, 2008 m.

Kalbėkimės, metodinis leidinys, jaunimo ugdymas, alkoholio vartojimo prevencija, Šiuolaikinių didaktikų centras, 2015

Kalbėkimės: metodinis leidinys jaunimo ugdytojams alkoholio vartojimo prevencijos tema, 2016 m.

Metodinės rekomendacijos mokytojams, organizuojantiems moksleivių savitarpio pagalbą įveikiant mokymosi sunkumus

Metodinės rekomendacijos mokytojams, organizuojantiems moksleivių savitarpio pagalbą įveikiant mokymosi sunkumus, 2005 m.

Valdonė Indrašienė, žaidžiame matematiką, didaktiniai žaidimai pradinėje mokykloje

Žaidžiame matematiką: didaktiniai žaidimai pradinėje mokykloje, 2001 m.

Vengiančių lankyti mokyklą vaikų problemos ir poreikiai, 2006 m.

mokyklos nelankymas, prevencija

Lankomumo problemų prevencija mokykloje, 2008 m.

iškritimas iš mokyklos, mokyklos nelankymas, prevencija

Situacijomis ir asmenine patirtimi paremtas teorinis ir tipologinis modelis, taikomas tikslinėms grupėms, kurios patiria ankstyvo iškritimo iš mokyklos riziką, 2020 m.

iškritimas iš mokyklos, mokyklos nelankymas, prevencija

A.C.C.E.S.S. stebėsenos ir prevencinės pagalbos sistema, padedanti išvengti ankstyvo iškritimo iš mokyklos, 2020 m.

iškritimas iš mokyklos, mokyklos nelankymas, prevencija

A.C.C.E.S.S. priemonių rinkinys. Palaikančiojo mokymo ir vertinimo strategijos, 2020 m.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close