Kritinio mąstymo ugdymo programos Mokytojo ir Lektoriaus sertifikavimo standartai ir procedūros

Kritinio mąstymo ugdymo programos Mokytojo ir Lektoriaus sertifikavimo standartai ir procedūros

Kritinio mąstymo ugdymo programos Mokytojo ir Lektoriaus sertifikavimo standartai ir procedūros

Šiuolaikinių didaktikų centras, 2004

Kritinis mąstymas, ugdymo programos, mokytojas, lektorius, sertifikavimo standartai, procedūros

Kritinio mąstymo ugdymo programos. Mokytojo ir Lektoriaus sertifikavimo standartai ir procedūros

Skaitytojams pateikiami tarptautiniai kritinio mąstymo ugdymo standartai skirti profesiniam tobulėjimui ir kvalifikacijai kelti. Dėmesys kreipiamas į mokytojo/dėstytojo/lektoriaus asmenines ir profesines kompetencijas, besireiškiančias per mokymo aplinkos formavimą, patį ugdomąjį procesą, pamokos planavimą ir vertinimą.
Turinys, įvadas