Mokymai

Organizuojame mokymus, skirtus visų ugdymo lygių pedagogams, klasių auklėtojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams, aukštųjų mokyklų, kolegijų, profesinių mokyklų dėstytojams, ugdymo įstaigų vadovams, neformaliojo ugdymo specialistams, suaugusiųjų švietėjams, tėvams, mokiniams.
Kvalifikacijos tobulinimo veiklai buriame savo srities specialistus: pedagogus praktikus, aukštųjų mokyklų dėstytojus, neformaliojo ugdymo pedagogus.