Suaugusiųjų besimokančiųjų motyvavimas visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi: Suaugusiųjų mokymo metodai ir strategijos – geriausių pavyzdžių rinkinys

Suaugusiųjų besimokančiųjų motyvavimas visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi: Suaugusiųjų mokymo metodai ir strategijos – geriausių pavyzdžių rinkinys

Suaugusiųjų besimokančiųjų motyvavimas visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi: Suaugusiųjų mokymo metodai ir strategijos – geriausių pavyzdžių rinkinys

Išleido KMUSR tarptautinis konsorciumas
Vertimas į lietuvių kalbą – Šiuolaikinių didaktikų centras, 2011

Suaugusiųjų motyvavimas, mokmasis visą gyvenimą, metodai, strategijos

Suaugusiųjų besimokančiųjų motyvavimas visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi: Suaugusiųjų mokymo metodai ir strategijos – geriausių pavyzdžių rinkinys

Leidinys parengtas 2009-2011 m. įgyvendinant projektą „CreMoLe / Kūryba – Motyvacija – Mokymasis“, kuriuo siekiama skleisti inovatyvias strategijas, technikas, mokymo(-si) veiklas, kurias sukūrė ir išbandė projekto partneriai. Šiame leidinyje pateikiami geriausi mokymo pavyzdžiai remiasi projekto partnerių patirtimi ir nuosekliu tyrimu devyniose Europos šalyse: Austrijoje, Vokietijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Ispanijoje ir Šveicarijoje. Projekto partneriai iš šių šalių nagrinėjo įvairias suaugusiųjų mokymo programas ir kursus, kuriuos parengė ir organizavo įvairūs suaugusiųjų mokymo paslaugų teikėjai įvairiomis suaugusiųjų grupėms. Buvo peržiūrėta 40 mokymo programų pavyzdžių, jie išanalizuoti, įvertinti. Iš jų atrinkta 16 inovatyviausių ir labiausiai mokymosi motyvaciją skatinančių programų, tinkamų adaptuoti kitose šalyse. Šis leidinys skirtas suaugusiųjų paslaugų teikėjams, suaugusiųjų mokytojams, lektoriams, siekiantiems motyvuoti besimokančiuosius visą gyvenimą trunkančiame mokymosi procesui.
Leidinys lietuvių kalba
Leidinys anglų kalba