Kritinio mąstymo ugdymas aukštojoje mokykloje: studijų programos

Kritinio mąstymo ugdymas aukštojoje mokykloje: studijų programos

Kritinio mąstymo ugdymas aukštojoje mokykloje: studijų programos

Šiuolaikinių didaktikų centras, 2004

Kritinis mąstymas, ugdymas aukštojoje mokykloje, studijų programos, Šiuolaikinių didaktikų centras, 2004

Kritinis mąstymas, ugdymas aukštojoje mokykloje, studijų programos

Šiame leidinyje pristatomas projekto „Kritinio mąstymo ugdymas aukštojoje mokykloje“ dvejų įgyvendinimo metų rezultatas – dėstomųjų dalykų programos ir išplėstiniai paskaitų planai, atspindintys kritinio mąstymo ugdymo galimybes pačiose įvairiausiose studijų programose – teisės, buhalterinės apskaitos, užsienio kalbų, socialinės pedagogikos, komunikacijos ir kt. dėstomuosiuose dalykuose.
Turinys ir įvadai