Anti-Corruption Education at School: Methodical Material for General and Higher Education Schools

Anti-Corruption Education at School: Methodical Material for General and Higher Education Schools

Anti-Corruption Education at School: Methodical Material for General and Higher Education Schools

Garnelis, 2006

Antikorupcinis ugdymas, metodinė medžiaga, bendrojo lavinimo, aukštoji mokykla

Antikorupcinis ugdymas mokykloje: metodinė medžiaga bendrojo lavinimo ir aukštosioms mokykloms

Leidinyje pristatoma integruota antikorupcinio ugdymo programa bendrojo lavinimo mokykloms, jos realizavimo pavyzdžiai įvairių dalykų pamokose bei nepamokinėje veikloje, taip pat aukštojo mokslo dėstomųjų dalykų programos ir išplėstiniai paskaitų planai, atspindintys antikorupcinio ugdymo galimybes socialinių mokslų studijų programose. Leidinio skaitytojai ras ir daugiau informacijos apie korupcijos fenomeną, jo išplitimą pasaulyje. Leidinio gale pateikiamas papildomų šaltinių sąrašas bei pagrindinių sąvokų ir terminų žodynėlis.
Leidinys parengtas anglų ir rusų kalbomis.