Efektyvaus skaitymo strategijos: skaitymo praktikumas

Efektyvaus skaitymo strategijos: skaitymo praktikumas

NAVICKAITĖ, Asta; DAUKŠIENĖ, Danguolė; JARIENĖ Raimonda
Efektyvaus skaitymo strategijos: skaitymo praktikumas

Šiuolaikinių didaktikų centras, 2007

Efektyvus skaitymas, strategijos, skaitymo praktikumas, metodinė priemonė, navickaitė, daukšienė, jarienė

NAVICKAITĖ, Asta; DAUKŠIENĖ, Danguolė; JARIENĖ Raimonda Efektyvaus skaitymo strategijos: skaitymo praktikumas

Šis metodinis leidinys skirtas įvairių dalykų mokytojams, klasių auklėtojams. Jo tikslas – pristatyti skaitymo mokymo strategiją – skaitymo praktikumą, skirtą motyvuotiems ir sąmoningiems skaitytojams ugdyti. Pedagogai galės sudominti mokinius skaitymu, paversti jį įdomia, prasminga veikla.
Prie leidinio pridedamas DVD su metodiką iliustruojančia video medžiaga.
Turinys, įvadas