Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai. Praktinis pritaikymas: profesinio tobulinimo programa ir vadovas

Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai. Praktinis pritaikymas: profesinio tobulinimo programa ir vadovas

Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai. Praktinis pritaikymas: profesinio tobulinimo programa ir vadovas

Šiuolaikinių didaktikų centras, 2005

Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai, praktinis pritaikymas, profesinio tobulinimo programa ir vadovas, Švietimo aprūpinimo centras, 2006

Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai. Praktinis pritaikymas: profesinio tobulinimo programa ir vadovas

Mokytojų profesinio tobulinimo programa ir vadovas skirti parengti mokytojus darbui su karjeros ugdymo programa ir vadovu, sukurtais vykdant projektą MIND 1. Vadove pateikiama idėjų apie planavimo ir pasirengimo vesti kursus mokytojams etapus, apie tai, kaip perteikti kursą ir kaip paskatinti apmąstymo veiklą. Vadovas pristatyto kompetencijas, žinias, įgūdžius ir nuostatas, reikalingas sėkmingai įgyvendinti programą.
Turinys