MIND 2 – Kritinio mąstymo įgūdžių ugdymas sėkmingai ateities karjerai ES. Praktinis pritaikymas

       

 

Projekto Nr. 118435-CP-1-2004-1-LT-COMENIUS-C21

Projekto trukmė: 2004 m. lapkričio 18 d. – 2005 m. spalio 1 d.

Projekto rėmėjai: Europos Komisijos Socrates programa

Projekto vykdytojas: Šiuolaikinių didaktikų centras

Projekto partneriai:

Rodo 8-oji pradinė mokykla (Graikija)

West Pirkanmma apskrities savivaldybės švietimo federacija, Suaugusiųjų švietimo skyrius (Suomija)

Novy Jičin specialiojo ugdymo mokykla (Čekija)

Maltos universitetas (Malta)

Jaunimo karjeros centras (Lietuva)

Kauno Jono Jablonskio gimnazija (Lietuva)

Projekto ekspertai:

Dr. Kurt Meredith ir Dr. Jeannie Steele, Šiaurinės Ajovos universitetas (JAV)

PROJEKTO AKTUALUMAS

Šiame informacijos amžiuje viskas kinta greičiau, nei spėjame pagalvoti. Keičiasi technologijos, kinta informacija, atsiranda vis naujų vieno ar kito reiškinio interpretacijų. Tai, kas atrodė nepajudinama, griūva, tai, kas atrodė seniena, vėl atrandama ir vertinama. Begalinis yra aktyvaus pažinimo ir atradimo procesas. Kad galėtume sėkmingai veikti kintančiame gyvenime, turime nuolatos permąstyti visą turimą ir gaunamą informaciją ir atrinkti, kas svarbu, o kas – ne.

Viso pasaulio švietėjai nuo politikų ir administratorių iki programų kūrėjų ir mokytojų jau kurį laiką ieško atsakymo į esminį klausimą – kaip parengti mokinius sėkmingai gyventi ateityje, jeigu jos negalime numatyti bent dešimčiai metų į priekį? Daugelis šalių, stengdamosi į tai atsakyti, vykdo švietimo reformas. Atsižvelgiant į konkrečios šalies tradicijas ir poreikius, atsakymų ir problemos sprendimo būdų gali būti įvairių. Tačiau visa tai sieja viena – poreikis ugdyti kritiškai mąstančius ir atsakingus piliečius, nes „kiekvienas yra atsakingas už svarbių sprendimų priėmimą, taigi atrodytų akivaizdu, kad mums, kaip visuomenei, turėtų rūpėti, kaip tie sprendimai priimami“ (Halpern D. F., Thought and Knowledge, 1996, p. 3).

Nėra vieno kritinio mąstymo apibrėžimo. Daugelis mokslininkų ir švietėjų yra diskutavę, kokios gi pagrindinės šios sąvokos charakteristikos. Sutariama, kad kritinis mąstymas yra kryptingas mąstymas, pasitelkiant kognityviąsias strategijas ir įgūdžius norimam rezultatui pasiekti. Kritinis mąstymas apima informacijos paieškas, idėjų tyrimą, įvairių požiūrių raišką, problemų sprendimą, argumentavimą, sprendimų priėmimą ir nepriklausomos nuomonės formavimą. Daugelis švietimo dokumentų pabrėžia, kad kiekvieno asmens sėkmė ir gerovė priklauso nuo gebėjimo mokytis ir apmąstyti nuolat gausėjančią ir besikeičiančią informaciją.

Yra apskaičiuota, kad artimiausioje ateityje pakis maždaug dvidešimt penki procentai darbų: vieni iš jų labai pasikeis, kiti apskritai išnyks, be to, atsiras naujų, kurių prireiks pakitus visuomeninei ir ekonominei padėčiai. Tokia kintanti padėtis verčia iš naujo pažvelgti ir į karjeros sąvoką. Dabartiniais laikais žmonės keičia profesiją, darbą tris, keturis ar daugiau kartų per savo gyvenimą. Todėl išvada labai aiški: neįmanoma visko išmokyti ir išmokti, tačiau įmanoma išugdyti žmones, gebančius visą gyvenimą mokytis, kritiškai mąstančius, priimančius sėkmingus asmeninio ir profesinio gyvenimo sprendimus. Kaip tik čia susitinka kritinis mąstymas kaip įgūdis ir įrankis ir karjera kaip tikslas ir objektas. Kritinio mąstymo įgūdžiai leidžia nepasiklysti informacijoje, padeda suvokti savo privalumus ir trūkumus, išsikelti tikslus ir kryptingai jų siekti, protingai  pasirinkti, o aplinkybėms pakitus,  viską apsvarstyti iš naujo. Kritinis mąstymas skatina įvairias nuomones, požiūrius, o ypač tuos, kurie pagrįsti svariais argumentais.

Visos šios mintys mums tapo filosofine atspara įgyvendinant tarptautinius  projektus „MIND – Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai ES“ (2001–2003 m.) ir „MIND2 – Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai: praktinis požiūris“ (2004–2005 m.). Projekto partnerės šalys – Čekija, Graikija, Suomija, Lietuva ir Malta susibūrė draugėn siekdamos sukurti bendrą produktą – Mokytojų profesinio tobulinimo programą ir vadovą, skirtą parengti mokytojus darbui su integruota ir specializuota karjeros ugdymo programa ir vadovu, sukurta projekto MIND rėmuose.

PROJEKTO TIKSLAS

Skatinti lygias galimybes mokytis ir sėkmingai siekti karjeros ES.

PROJEKTO UŽDAVINYS

Parengti mokytojų ir mokytojų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą skirtą apmokyti mokytojus dirbti su integruota ir specializuota karjeros ugdymo programa ir vadovu.

PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS

Mokytojų mokytojai, lektoriai, profesijų patarėjai, dirbantys su suaugusiaisiais, kurie jau išbandė projekto medžiagą ir yra pasirengę pristatyti integruotą ir specializuotą ugdymo karjerai programas savo bendruomenėse, vesdami kvalifikacijos tobulinimo seminarus mokytojams.

PROJEKTO INTELEKTINIAI PRODUKTAI
Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai, praktinis pritaikymas, profesinio tobulinimo programa ir vadovas, Švietimo aprūpinimo centras, 2006

Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai. Praktinis pritaikymas: profesinio tobulinimo programa ir vadovas (2005) / MIND projektas. Vilnius: Šiuolaikinių didaktikų centras.

Leidinys skirtas mokytojų mokytojams, lektoriams, profesijų patarėjams, dirbantiems su suaugusiaisiais, siekiant parengti mokytojus darbui su integruota ir specializuota karjeros ugdymo programomis, sukurtomis 2001–2003 m. vykdant projektą „MIND – Kritinio mąstymo įgūdžių ugdymas sėkmingai ateities karjerai“,  (94313-CP-1-2001-1-LT-COMENIUS-C2.1). Vadove pateikiama idėjų apie planavimo ir pasirengimo vesti kursus mokytojams etapus, apie tai, kaip perteikti kursą ir kaip paskatinti apmąstymo veiklą. Vadovas pristato kompetencijas, žinias, įgūdžius ir nuostatas, reikalingas sėkmingai įgyvendinti programą. Jame dera ir teorija, ir praktiniai pavyzdžiai, kurie padės modeliuoti profesinio tobulinimo programą, rengti kvalifikacijos kėlimo kursus tiems, kurie norės kryptingai įgyvendinti pateiktas kritinio mąstymo ugdymo sėkmingai ateities karjerai nuostatas. Vadovas lektoriams – tai autentiška, praktiškai išbandyta medžiaga, parengta remiantis projekto patirtimi.

 

Atsisiųsti

PROJEKTO REZULTATAI
  • Projektas subūrė 7 partnerių institucijas (NVO, bendrojo lavinimo, aukštoji, specialiojo ugdymo mokykla) iš 5 šalių (Lietuva, Čekija, Graikija, Malta, Suomija).
  • Parengta profesinio tobulinimo programa ir vadovas darbui su integruota ir specializuota ugdymo karjerai programomis.
  • Profesinio tobulinimo programa ištestuota partnerių šalyse (112 dalyviai).
  • Kiekvienoje šalyje parengtos lektorių komandos, galinčios mokyti kitus mokytojus dirbti su integruota ir specializuota ugdymo karjerai programomis.
  • Akredituota 40 akad. val. programa „Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai“.
  • 2004 m. liepos 18-22 d. ir 2005 m. birželio 10-16 d. kartu su Jaunimo karjeros centru organizuoti tarptautiniai Socrates Grundtvig seminarai „Critical Thinking Development for Successful Future Career“ (16 dalyvių).

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close