Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai: specializuota karjeros ugdymo programa pagrindinei mokyklai

Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai: specializuota karjeros ugdymo programa pagrindinei mokyklai

Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai: specializuota karjeros ugdymo programa pagrindinei mokyklai

Švietimo aprūpinimo centras, 2006

Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai, integruota ugdymo programa, bendrojo lavinimo mokykla, Švietimo aprūpinimo centras, 2006

Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai: integruota karjeros ugdymo programa bendrojo lavinimo mokyklai

Programa skirta 5-10 kl. moksleiviams kaip savarankiškas mokomasis dalykas. Programos tikslas – ugdant kritinio mąstymo ir nuolatinio mokymosi įgūdžius, padėti jaunuoliams prisitaikyti kintančioje visuomenėje ir planuoti savo profesinę karjerą.
Turinys