Metodinės rekomendacijos mokytojams, organizuojantiems moksleivių savitarpio pagalbą įveikiant mokymosi sunkumus

Metodinės rekomendacijos mokytojams, organizuojantiems moksleivių savitarpio pagalbą įveikiant mokymosi sunkumus

RAGUOTIENĖ, Romualda; PETKUTĖ, Erna Metodinės rekomendacijos mokytojams, organizuojantiems moksleivių savitarpio pagalbą įveikiant mokymosi sunkumus

Šiuolaikinių didaktikų centras, 2005

RAGUOTIENĖ, Romualda, PETKUTĖ, Erna, Metodinės rekomendacijos mokytojams, organizuojantiems moksleivių savitarpio pagalbą įveikiant mokymosi sunkumus

RAGUOTIENĖ, Romualda, PETKUTĖ, ERNA, Metodinės rekomendacijos mokytojams, organizuojantiems moksleivių
savitarpio pagalbą įveikiant mokymosi sunkumus

Leidinys parengtas po metus trukusio projekto „Moksleivių savitarpio pagalba įveikiant mokymosi sunkumus“. Jame pateikiamas moksleivių savitarpio pagalbos modelis, kuris galėtų būti taikomas Lietuvos mokyklose ir būtų joms naudingas. Leidinyje aptariamos metodinės ir praktinės moksleivių savitarpio pagalbos programos įgyvendinimo gairės, atskirų moksleivių savitarpio pagalbos atvejų pavyzdžiai.
Turinys