Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje: metodinė priemonė

Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje: metodinė priemonė

Evaldas BAKONIS, Vaiva VAICEKAUSKIENĖ, Daiva PENKAUSKIENĖ (Sud.)
Švietimo aprūpinimo centras, 2005

Ši metodinė priemonė buvo sukurta remiantis projektų „Švietimas prieš korupciją“ bei „Antikorupcinio ugdymo programų tobulinimas ir sklaida“ medžiaga. Projektai buvo vykdomi kaip dalis Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos, numatytos įgyvendinti 2002–2006 m. Pagrindinis programos tikslas – visuomenės švietimas ir informacijos skleidimas apie antikorupcinę veiklą bei korupcijos prevenciją.

Rengiant metodinę medžiagą aktyviai dalyvavo bendrojo lavinimo mokyklos. Paskelbus konkursą dalyvauti projekte, atsiliepė per 70 mokyklų, iš jų buvo atrinkta 11 mokyklų komandų, kurias sudarė psichologijos, etikos, istorijos, politologijos bei pilietinio ugdymo mokytojai.Mokomųjų seminarų antikorupcine tema metu ágytas þinias bei išbandytus metodus projekto dalyviai taikė savo pamokose, kitoje ugdomo-joje veikloje, o 2004 metais pradėti rengti kvalifikacijos tobulinimo seminarai kitiems mokytojams, nedalyvavusiems projektuose.

Priemonės rengėjai tikisi, kad šis leidinys padės mokytojams, norintiems vykdyti švietėjišką korupcijos prevencinę veiklą, įgyti daugiau žinių apie pačią „korupcijos“ sąvoką, galimybes integruoti antikorupcinį ugdymą į mokomuosius dalykus, popamokinę veiklą, paskatins aktyviau domėtis visuomeniniu šalies gyvenimu ir aktyviai bei argumentuotai reikšti savo pilietinę poziciją mums visiems svarbiais klausimais. Praktiniai pamokų bei papildomojo ugdymo renginių pavyzdžiai padės geriau suvokti antikorupcinio ugdymo turinį, metodų taikymo galimybes.

AtsisiųstiSiekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close