Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje : metodinė priemonė

Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje : metodinė priemonė

Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje: metodinė priemonė

Švietimo aprūpinimo centras, 2005

antikorupcinis, ugdymas, galimybės, bendrojo lavinimo mokykloje, metodinė priemonė

Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje: metodinė priemonė

Tai papildytas 2003 m. leidinys, kuris padės mokytojams, norintiems vykdyti švietėjišką korupcijos prevencinę veiklą, įgyti daugiau žinių apie korupcijos sąvoką, galimybes integruoti antikorupcinį ugdymą į mokomuosius dalykus ir popamokinę veiklą. Praktiniai pamokų bei užklasinių renginių pavyzdžiai padės geriau suvokti antikorupcinio ugdymo turinį, metodų panaudojimo galimybes. Leidinyje pateikiama ir papildoma medžiaga, nuorodos į literatūros šaltinius, interneto puslapius.
Turinys