Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai: integruota karjeros ugdymo programa bendrojo lavinimo mokyklai

Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai: integruota karjeros ugdymo programa bendrojo lavinimo mokyklai

Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai: integruota karjeros ugdymo programa bendrojo lavinimo mokyklai

Švietimo aprūpinimo centras, 2006

Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai, integruota ugdymo programa, bendrojo lavinimo mokykla, Švietimo aprūpinimo centras, 2006

Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai: integruota karjeros ugdymo programa bendrojo lavinimo mokyklai

Programa parengta vykdant projektą „MIND / Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai ES“. Leidinyje pristatoma išplėstinė integruota karjeros programa, paremta kritinio mąstymo ugdymo metodais ir strategijomis. Greta programos pateikiama mokytojų sukurtų ir išbandytų pamokų pavyzdžių bei papildomos pamoką iliustruojančios medžiagos. Programa lengvai pritaikoma įvairių tipų mokyklose, įvairiems ugdymo lygmenims, dėstant įvairius dalykus.
Turinys