Mokinių kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose mokomoji medžiaga

Mokinių kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose mokomoji medžiaga

Mokinių kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose mokomoji medžiaga

Parengė Šiuolaikinių didaktikų centras, 2013

Mokinių kūrybiškumas, ugdymas, lietuvių gimtoji, kalbos pamokos, mokomoji medžiaga,Šiuolaikinių didaktikų centras, 2013

Mokinių kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose mokomoji medžiaga

Šis leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Kūrybiškumo ugdymas: tyrimai ir metodika“ (2011-2013 m.). Mokomoji medžiaga yra skirta praktiniam mokinių kūrybinių gebėjimų ugdymui(-si) per lietuvių kalbos pamokas. Ji orientuota ne į mokslo objektą, bet į besimokančiojo žinias ir gebėjimus: pateikiamos praktinės užduotys, sudarančios galimybę plėtoti besimokančiųjų kūrybiškumą. Šioje medžiagoje gausu įdomių, patrauklių, intriguojančių užduočių, skatinančių ir kalbos mokymąsi, ir kūrybiškumo plėtotę.
Leidinio tekstas