Žaidžiame matematiką: didaktiniai žaidimai pradinėje mokykloje

Žaidžiame matematiką: didaktiniai žaidimai pradinėje mokykloje

INDRAŠIENĖ, Valdonė

Žaidžiame matematiką: didaktiniai žaidimai pradinėje mokykloje

Garnelis, 2001
Valdonė INDRAŠIENĖ, Žaidžiame matematiką: didaktiniai žaidimai pradinėje mokyklojeŽaidžiame matematiką: didaktiniai žaidimai pradinėje mokykloje[/caption]Knygoje aptariamos ugdomosios didaktinių žaidimų ir patraukliųjų užduočių pradiniame matematikos mokymosi etape galimybės ir funkcijos. Nagrinėjami veiksmingiausi didaktinių žaidimų organizavimo būdai ir reikalavimai, kuriais remiantis šį metodą būtų galima veiksmingiau taikyti mokant pradinukus – tiek mokykloje, tiek namuose. Drauge su konkrečiais didaktinių žaidimų ir patraukliųjų užduočių pavyzdžiais pateikiamos metodinės rekomendacijos. Leidinys skiriamas mokytojams praktikams, mokytojus rengiančių mokyklų dėstytojams ir studentams bei tėvams.