Kritinio mąstymo ugdymas: teorija ir praktika

Kritinio mąstymo ugdymas: teorija ir praktika

Kritinio mąstymo ugdymas: teorija ir praktika

Garnelis, 2001

Kritinis mąstymas, ugdymas, teorija ir praktika, Garnelis, 2001

Kritinio mąstymo ugdymas: teorija ir praktika

Ši knyga yra projekto „Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant“ veiklos rezultatas. Leidinys supažindina su kritinio mąstymo ugdymo samprata, kritinio mąstymo ugdymo schema ir jos taikymo privalumais. Knygoje aptariamos pamokos planavimo ir vertinimo galimybės, pristatoma praktinė kritinio mąstymo ugdymo per įvairių dalykų pamokas patirtis.
Turinys