Jaunimas už skaidrumą arba 7 žingsniai sėkmingos partnerystės link

Jaunimas už skaidrumą arba 7 žingsniai sėkmingos partnerystės link

Jaunimas už skaidrumą arba 7 žingsniai sėkmingos partnerystės link

Šiuolaikinių didaktikų centras, 2007

Jaunimas už skaidrumą, 7 žingsniai, sėkminga partnerystė, Šiuolaikinių didaktikų centras, 2007

Jaunimas už skaidrumą arba 7 žingsniai sėkmingos partnerystės link

Šis leidinys – tai metodinės gairės, kuriomis vadovaujantis, mokyklų ar vietos bendruomenės, jaunimo organizacijos gali inicijuoti ir vykdyti bendradarbiavimo projektus drauge su savivaldybių administracija, valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ar kitomis bendruomenės institucijomis. Leidinyje naudojama projekto “Jaunimas už skaidrumą” medžiaga.
Turinys, pratarmė