Kalbėkimės

Kalbėkimės

GULLBERG, Sofia; LINDH, Jan; OLSSON, Asa; ROTZIUS, Pierre
Kalbėkimės

Šiuolaikinių didaktikų centras, 2015

Kalbėkimės, metodinis leidinys, jaunimo ugdymas, alkoholio vartojimo prevencija, GULLBERG Sofia, LINDH Jan, OLSSON Asa, ROTZIUS Pierre, Šiuolaikinių didaktikų centras, 2015Metodinis leidinys išleistas įgyvendinant Lietuvoje tarptautinę alkoholio vartojimo prevencijos programą „Kalbėkimės“. Tai yra alkoholio prevencijai skirtų mokomųjų užsiėmimų rinkinys, parengtas darbui su 11–18 m. amžiaus, mokiniais. Šiame rinkinyje pateikiama daug aktyvių užsiėmimų, kurių tikslas padėti jaunuoliams geriau suprasti žalingą alkoholio poveikį, ugdyti gebėjimą kritiškai apsvarstyti savo veiksmus ir reflektuoti savo pasirinkimus, prognozuoti jų pasekmes. Šis leidinys skirtas ugdytojams, dirbantiems alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos srityje, mokyklos psichologams, socialiniams pedagogams, taip pat klasės auklėtojams. Čia aprašyti darbo metodai bus naudingi mokyklose veikiančių prevencinio darbo grupių nariams, neformaliojo ugdymo specialistams, jaunimo darbuotojams ir kitiems specialistams, ieškantiems efektyvių būdų bendrauti su paaugliais alkoholio prevencijos temomis. Metodai gali būti naudojami rengiant prevencines pamokas, klasės valandėles, moksleivių ir jaunimo organizacijų renginius, mokymus ir įvairias kitas ugdymo veiklas. Visi metodikoje aptariami užsiėmimai gali būti nesunkiai adaptuoti ir pritaikyti darbui su įvairaus amžiaus ir patirties jaunuolių grupėmis.