Kūrybiškumo tyrimai

Mokinių kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose būklės tyrimai, 2011-2012 m.

Tyrimus atliko Rūta Girdzijauskienė, Daiva Penkauskienė, Laima Vincė Sruoginis, Janina Bukantienė Lina Grinytė, Asta Matonytė, Raimonda Jarienė.

2011-2013 m. įgyvendintas struktūrinių fondų projektas „Kūrybiškumo ugdymas: tyrimai ir metodika“ yra siejamas su kūrybiškumo ir kūrybinio mąstymo ugdymo galimybių plėtra mokant gimtosios kalbos Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Rengiant kūrybiškumo ir kūrybinio mąstymo ugdymo gimtosios kalbos pamokose metodiką buvo atliktas kompleksinis situacijos tyrimas, padėjęs išryškinti kūrybiškumo ugdymo trūkumus ir įžvelgti ugdymo tobulinimo galimybes. Penkiose projekte dalyvavusiose mokyklose vykdyti 6 tyrimai:
1. Kūrybiniam mąstymui palankios aplinkos tyrimas (Apklausa raštu – 101 respondentas).
2. Gimtosios kalbos ugdymo programų ir mokymo priemonių analizė (Analizuoti pagrindiniai mokomųjų priemonių komplektai – vadovėlis, mokytojo knyga, pratybų sąsiuviniai – naudojami visose projekte dalyvaujančiose mokyklose mokant gimtosios kalbos 4, 8, 11 klasėse. Vertinti naujausi mokymosi priemonių leidimai. Iš viso analizuota 40 pozicijų).
3. Kūrybiškumo ir kūrybinio mąstymo ugdymo gimtosios kalbos pamokose tyrimas (Stebėtos 67 pamokos 34 klasėse).
4. Mokytojų požiūrio į kūrybiškumo ugdymą gimtosios kalbos pamokose tyrimas (Apklausa raštu – 30 respondentų).
5. Mokinių požiūrio į kūrybiškumo ugdymą gimtosios kalbos pamokose tyrimas (Anketavimas – 385 respondentai).
6. Mokinių kūrybinių užduočių analizė (Analizuota 513 kūrybinių užduočių, kurias atliko projekte dalyvaujančių mokyklų mokiniai).

Šie tyrimai išryškino su kūrybiškumo ugdymu mokykloje susijusias problemas: mokytojų kompetencija ugdyti mokinių kūrybiškumą dažniausiai įgyjama nesistemiškai, atsitiktinai, asmeninių iniciatyvų ar darbo praktikos metu, pamokose stokojama tyrinėjimo ir interpretavimo veiklų, kalbos (ypač gramatikos) mokymas su kūrybiškumu beveik nesiejamas, didėjant mokinių amžiui retėja ir kūrybiškumą ugdančių metodų taikymo dažnis ir pan. Remiantis minėtų tyrimų išvadomis bei teorinėmis įžvalgomis, kompetentinga projekto tyrėjų darbo grupė (Janina Bukantienė, Rūta Girdzijauskienė, Raimonda Jarienė, Daiva Penkauskienė, Laima Vincė Sruoginis) parengė leidinius „Mokinių kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose metodika“ bei „Mokinių kūrybiškumo ugdymo gimtosios kalbos pamokose mokomoji medžiaga“.
Tyrimų apibendrinimas

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close