Suaugusiųjų mokymosi tyrimai

Projekto „REACH – Mokymo paslaugų gerinimas suaugusiųjų mokymosi motyvacijai skatinti“ tikslinių grupių mokymosi motyvacijos tyrimas, 2011 m.

Įgyvendinant Nordplus Adult programos projektą „REACH – Mokymo paslaugų gerinimas suaugusiųjų mokymosi motyvacijai skatinti“ (2010-2012), partnerių šalyse – Lietuvoje, Islandijoje ir Suomijoje – buvo atlikta tikslinių grupių (suaugusieji, gyvenantys regionuose ir kaimiškose vietovėse, bedarbiai, asmenys su specialiaisiais poreikiais, pensini nkai, moterys vienos auginančios vaikus, „iškritusieji“ iš bendrojo lavinimo sistemos ir neįgiję aukštesnio išsilavinimo) apklausa apie jų motyvaciją dalyvauti arba nedalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese, labiausiai tinkamas mokymosi formas ir informacijos prieinamumo kanalus. Iš viso buvo atlikta 17 interviu: Suomija – 5 respondentai, Islandija – 7 respondentai, Lietuva – 5 respondentai.
Tyrimo apžvalga, p. 16-22 (EN)

Projekto „DeTALES – Suaugusiųjų mokymas, kuriant skaitmenines Europos plėtros istorijas“ tikslinių grupių mokymosi aplinkos, IT kompetencijų ir ES plėtros supratimo tyrimas, 2011 m.

Projekto „DeTALES – Suaugusiųjų mokymas, kuriant skaitmenines Europos plėtros istorijas“ partnerių šalyse 2011 m. sausio-rugpjūčio mėn. buvo atliktas kokybinis tyrimas, siekiant įvertinti tikslinių grupių mokymosi aplinką, IT kompetencijas ir ES plėtros supratimą (identitetą, plėtrą, mobilumą, darbo rinką, pilietinę poziciją). Bulgarijoje, Lietuvoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje buvo apklausiami senjorai, Italijoje, Vengrijoje, Turkijoje – 35-54 m. amžiaus mažiau išsilavinę suaugusieji.
Nors respondentų grupės buvo labai įvairios, tačiau jų atsakymuose į klausimus labiausiai aktualiomis temomis, pastebimos panašios tendencijos. Siekiant šio projekto tikslų, labai svarbus buvo identiteto supratimas europiniame kontekste – dauguma atsakiusiųjų į klausimus Europą apibrėžė kaip kultūrų derinį, kurios egzistuoja nepriklausomai ir tuo pat metu daro įtaką viena kitai, sukurdamos vienetą, grindžiamą tolerancija ir bendromis kultūrinėmis vertybėmis. Toks supratimas lėmė ir daugumos respondentų įsitikinimą, kad ES turėtų būti atvira visoms ES kultūroms ir idėjoms, taip pat norą daugiau sužinoti apie kitas Europos šalis ir kultūras. Atvirumą kitoms kultūroms ir vertybėms taip pat rodo pažymėtas respondentų, ypač iš šalių – senųjų ES narių, aukštas mobilumo lygis. Tyrimas parodė žemesnį mobilumą darbo rinkoje, tačiau tai galima būtų paaiškinti tikslinės grupės charakteristikomis – tai žemos kvalifikacijos suaugusieji, vyresnio amžiaus darbuotojai bei senjorai, kurie yra mažiau linkę rizikuoti persikeldami dirbti į kitą šalį.
Ne mažiau reikšmingas apklaustųjų susirūpinimas ES gebėjimu spręsti esamas problemas. Nors jos piliečiai vis dar atviri kitų šalių stojimui į ES, tačiau dabartinė ekonomikos krizė iškėlė daug klausimų ir sustiprino situacijos neapibrėžtumą. Nepaisant to, tyrimas rodo santykinai aukštesnį ES piliečių aktyvumą – dauguma respondentų palaiko Europos vertybes ir yra įsitikinę, kad Europos plėtra suteikia daugiau galios ES ir valstybėms-jos narėms.
Tyrimui naudotas metodas – apklausa raštu, tyrime dalyvavo 293 respondentai: Bulgarija – 23, Vokietija – 28, Vengrija – 50, Italija – 50, Lietuva – 50, Turkija – 50, Jungtinė Karalystė – 42.
Tyrimo ataskaita (LT)

Tyrimo ataskaita (EN)

Suaugusiųjų mokymo metodologijos ir mokymosi strategijų gerosios praktikos pavyzdžių analizė, 2010 m.

Analizė atlikta Lietuvoje, Rumunijoje, Latvijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje, Slovakijoje, Šveicarijoje, įgyvendinant projektą „CreMoLe / Kūryba – Motyvacija – Mokymasis“ (2009-2011 m.) ir siekiant surinkti geriausius suaugusiųjų mokymo pavyzdžius. Projekto partneriai dalijosi sukaupta darbo su įvairiomis suaugusiųjų grupėmis patirtimi, tyrė suaugusiųjų mokymo praktiką, analizavo Europos Sąjungos šalių geriausius suaugusiųjų mokymo pavyzdžius. Buvo atliktas projekto šalių suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų ir besimokančiųjų tyrimas, siekiant surinkti geriausius suaugusiųjų mokymo pavyzdžius, susijusius su mokymo metodologija ir mokymosi strategijomis. Atrinkta ir atskirame leidinyje pateikta 16 gerosios praktikos pavyzdžių, aptarta jų atrankos metodika, pateiktas gerosios praktikos pavyzdžių palyginimas.
Kiekviena šalis atliko interviu su 5 suaugusiųjų mokytojais ir 10 – 15 mokymų dalyvių tam, kad geriau susipažintų su mokymais ir juos suprastų. Šveicarija, projekto tylusis partneris, identifikavo 1 gerą pavyzdį ir atliko 2 interviu su mokytojais bei 6 mokymų dalyviais.
Suaugusiųjų besimokančiųjų motyvavimas visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi. Suaugusiųjų mokymo metodai ir strategijos – geriausių pavyzdžių rinkinys

Vyresniojo amžiaus žmonių mokymosi tyrimas, 2009 m.

Tyrimą atliko Asta Matonytė.
Įgyvendinant projektą „Nord+: “auksiniai” senjorų mokymosi pavyzdžiai“ 2009 m. atliktas vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimo tęstiniame mokymesi tyrimas. Tyrimas atliktas Lietuvoje, Norvegijoje ir Islandijoje. Projekto partneriai parengė klausimyną, kuriuo tirta respondentų mokymosi poreikiai ir interesai, mokymosi motyvai, mokymusi kylančios kliūtys, mokymosi būdai, laisvalaikio pomėgiai ir kt. Kiekvienoje šalyje apklausta 15 senjorų iš įvairių tikslinių grupių – dirbančių ir nedirbančių, aktyviai besimokančių ir tų, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių nesimoko.
Kiekvienoje šalyje apklausta 45-55 senjorai iš įvairių tikslinių grupių – dirbančių ir nedirbančių, aktyviai besimokančių ir tų, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių nesimoko. Lietuvoje kiekybinis tyrimas buvo atliktas Trakų, Lazdijų, Pakruojo, Rietavo, Tauragės rajuose. Į anketos klausimus atsakė 45 respondentai. Taip pat buvo vykdomas interviu dvejose fokus grupėse – aktyviai ir pasyviai besimokančiųjų senjorų. Iš viso fokus grupėse dalyvavo 15 senjorų iš Vilniaus miesto ir Trakų rajono.
Tyrimo duomenys buvo apibendrinti ir palyginti, remiantis rezultatais parengtos rekomendacijos vyresnio amžiaus žmonių ugdymui – kokie yra tinkamiausi metodai, mokymų turinys, kaip pašalinti kliūtis mokymuisi, ir motyvavimo tobulinimuisi bei visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi būdai.
Kiekybinio tyrimo rezultatai
Fokus grupių apklausos rezultatai

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close