Pedagoginių praktikų organizavimo tyrimai

Projekto „MIS – siekiame pokyčių moksle“ požiūrio į studentų praktiką kokybinis tyrimas, 2009 m.

Tyrimas buvo atliekamas įgyvendinant tarptautinį projektą „MIS – siekiame pokyčių moksle“ (134648–2007–IT–COMENIUS–CM). 2009 m. buvo organizuoti studentų mainai 4 savaičių pedagoginei praktikai atlikti projekto partnerių šalyse (Italijoje, Lietuvoje, Slovakijoje, Vokietijoje, Rumunijoje, Belgijoje).
Mobilumo programos metu buvo fiksuojama ir analizuojama studentų refleksija. Studentai vertino pasitenkinimą programa, įtraukimą į veiklą, galimybes atskleisti savo, kaip būsimų mokytojų kompetencijas, savo pasirengimą pamokai ir jos vedimą, patirtį, kurią įgijo mokyklose, stebėdami pamokas ir dalyvaudami moksliniuose bandymuose ir eksperimentuose. Taip  pat vertintas grupės sutelktumas, globojančios institucijos veikla, mobilumo organizavimas. Lietuvoje buvo vertinamos 9 užsienio studentų refleksijos.
Tyrimo santrauka

Projekto „MOST / Studentų mainai ir padedančiojo mokytojo standarto kūrimas“ mainų programoje dalyvavusių studentų praktikos tyrimas, 2005-2007 m.

Tyrimas buvo atliekamas įgyvendinant tarptautinį projektą „MOST / Studentų mainai ir padedančiojo mokytojo standarto kūrimas“ (118340-CP-1-2004-1-BE-COMENIUS-C21). Projekto eigoje buvo organizuojami studentų mainai 5 savaičių pedagoginei praktikai atlikti projekto partnerių šalyse (Lietuvoje, Belgijoje, Maltoje, Ispanijoje, Norvegijoje, Švedijoje). Iš viso mobilumo programoje dalyvavo 154 studentai (iš jų – 45 lietuviai). Praktikos metu studentai, mokytojai-mentoriai, dėstytojai atliko veiklos tyrimą – nuolat stebėjo ir vertino praktikos eigą. Veiklos tyrimo duomenys pasitarnavo kuriant pradedančiojo mokytojo standartą. Projekto MOST studentų mainų programos dalyviai turėjo galimybę tobulinti savo, kaip būsimų pedagogų profesinius, socialinius ir kitus gebėjimus. Praktika buvo vertinama remiantis profesinių, mokymosi ir socialinių kompetencijų pokyčiu. Vertinimas buvo atliekamas įvairiais būdais, tačiau vieni iš pagrindinių: dvipusis dienoraštis, portfolio metodas (aplankas) ir refleksija. Lietuvoje buvo atliktas 15 užsienio studentų praktikos tyrimas.
Tyrimo santrauka