DATAUSE – Duomenų naudojimas, tobulinant mokyklos veiklą ir siekiant mokinių pažangos

       

Projekto numeris 510477-LLP-1-2010-1-PL-COMENIUS-CMP

Trukmė – 2010-2012 m.

Rėmėjas – Europos Komisija, Mokymosi visą gyvenimą programa, Comenius

Vykdytojas – Viešojo konsultavimo grupė (Lenkija)

Partneriai:

Šiuolaikinių didaktikų centras

Brėmeno informacijos valdymo institutas (Vokietija)

Twente universitetas (Nyderlandai)

Mokyklų ir mokymo įstaigų specialistų tinklas (Jungtinė Karalystė)

Trumpas aprašymas

Pagrindinis šio projekto tikslas – plėtoti mokyklų vadovų įgūdžius kurti besimokančias bendruomenes, kurios duomenis naudotų, siekdamos pagerinti švietimo rezultatus.

Projekto uždaviniai:

  • ištirti duomenų naudojimo situaciją kiekvienoje šalyje, siekiant pagerinti mokymo rezultatus;
  • sukurti ir administruoti tyrimo instrumentus apie duomenų naudojimą, siekiant įvertinti duomenų naudojimo mastą mokykloje;
  • sukurti ir išbandyti profesinio tobulinimo programą apie duomenų naudojimą mokyklose;
  • konsultuoti mokyklų bendruomenes apie duomenų naudojimą viso projekto metu.

 

Projektas paremtas tiesioginiu bendradarbiavimu su mokyklomis. Projekte dalyvaujančiose šalyse buvo suburtos mokyklų komandos, sudarytos iš administracijos atstovų, skyrių vadovų, vyresniųjų mokytojų-ekspertų, IT specialistų ir kt. Lietuvą projekte atstovavo Vilniaus Gerosios Vilties vidurinė mokykla ir Vilniaus Antano Vienuolio pagrindinė mokykla. Komandos dirbo pagal išanksto sudarytą darbo grafiką savo mokyklos ir tarptautinės komandos bendruomenėse. 2011-2012 m. komandos nuosekliai dirbo su mokyklos duomenimis – juos rinko, analizavo, vertino, planavo, siekdamos tobulinti mokyklų veiklą ir gerinti mokinių mokymosi rezultatus.

 

Mokyklos dalyvavo lyginamuosiuose gerosios praktikos tyrimuose, kurie padėjo įvertinti duomenų naudojimo mokykloje aspektus: duomenų naudojimo galimybes ir kliūtis, duomenų naudojimo charakteristikas, besinaudojančio duomenimis charakteristikas, organizacijos charakteristikas, duomenų naudojimą atsiskaitymui, duomenų naudojimą mokyklos veiklos tobulinimui, duomenų naudojimą mokymo(-si) proceso tobulinimui. Tyrimas buvo atliekamas 2011 m. ir pakartotinai 2012 m., siekiant stebėti Duomenų naudojimo kurso įgyvendinimo poveikį pokyčiams mokykloje ir požiūriui į darbą su duomenimis, siekiant geresnių mokinių mokymosi rezultatų.

 

Mokyklos turėjo galimybę įvertinti tai, kaip jos naudojasi turimais duomenimis, palyginti rezultatus su kitomis mokyklomis. Viso projekto metu specialistai buvo skatinami geriau suprasti savo mokyklos duomenis ir naudoti juos ugdymo rezultatų gerinimui. Buvo sukurtos gairės, susijusios su konkrečia situacija partnerių šalyse – Lenkijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose ir Lietuvoje, kuriomis mokyklos naudojosi vertindamos savo pačių praktiką.

 

Projekto metu buvo sukurta geriausių praktikų duomenų bazė, paremta moksliniu tyrimu ir turima Europos patirtimi, parengtas profesinio tobulinimo kursas, kuriuo galės naudotis institucijos, teikiančios tokias paslaugas mokykloms ir mokytojams.

 

Projekto patirtimi bus dalijamasi su kitomis Europos šalimis, skatinant kitų mokyklų įsitraukimą tam, kad šis projektas būtų toliau palaikomas ir geroji praktika būtų tęsiama.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close