Projektas „QUA.L.I.T.I. – Vertinimo sistemos tobulinimas geresniam mokymui ir mokymuisi aukštojoje mokykloje“

Projekto Nr. 2019-1-IT02-KA203-063157

Projekto trukmė: 2019 m. rugsėjo 28 d. – 2022 m. liepos 27 d.

Projekto rėmėjas: Europos Komisijos Erasmus+ programa

Projekto vykdytojas: Università degli Studi dell’Aquila (Italija)

Projekto partneriai:

Universitat de Barcelona (Ispanija)

Universitatea Valahia din Targoviste (Rumunija)

Szczecinska Szkola Wyzsza Collegium Balticum (Lenkija)

Ilmiolavoro srl (IT)

Vilniaus universitetas (Lietuva)

Šiuolaikinių didaktikų centras (Lietuva)

 

Projekto tinklapis: http://qualiti.univaq.it/

PROJEKTO AKTUALUMAS

Europos Sąjungos aukštojo mokslo institucijos yra pagrindiniai centrai, kuriuose studentams perduodama tai, kas žinoma, tiriama tai, kas nežinoma, kuriamos naujos žinios, ugdomi kritiškai mąstantys žmonės – intelektinis potencialas, reikalingas visuomenės iššūkiams spręsti. Todėl akivaizdu, kad Europos piliečiai yra labai suinteresuoti aukštojo mokslo sistemų kokybe.

Europos Sąjungoje labai skirtingai vertinama, kaip valstybės narės ir aukštojo mokslo institucijos skatina mokymo ir mokymosi kokybę. Atsiradus konkurencingam mokslinių tyrimų finansavimui ir tarptautiniams universitetų reitingams, grindžiamiems mokslinių tyrimų rezultatais, mokymosi kokybė dažnai nueina į antrą planą. Tuo pačiu metu teigiama, kad geras mokymas yra labai svarbus norint, kad studentai įgytų žinių, įgūdžių ir jiems reikalingos patirties. (SWD (2017) 164 p. 35–39).

Pradinio ir vidurinio ugdymo pedagogų nuolatinis profesinis tobulinimasis yra savaime suprantamas dalykas, tačiau, kai kalbama apie aukštąjį mokslą, atrodo, kad per daug paplitusi prielaida, kad toks profesinis dėstytojų tobulinimas nėra būtinas. Atsižvelgiant į skirtumus aukštojo mokslo sektoriuje, gali būti sunku apibrėžti bendrą visiems tinkantį kokybiško mokymo ir mokymosi standartą, tačiau tai vargu ar pateisina dabartinį nenorą pripažinti, kad profesinių pedagoginių įgūdžių reikia ir tiems, kurie jau dėsto arba ketina tapti dėstytojais. Esminis iššūkis aukštojo mokslo sektoriui – visapusiškai profesionalizuoti dėstytojų bendruomenę (High Level Group on the Modernisationof Higher Education, 2013, p. 12–18).

High Level Group on the Modernisationof Higher Education pateikia rekomendacijas mokymo(si) kokybei gerinti:

1. Už aukštąjį mokslą atsakingos valdžios institucijos turėtų užtikrinti, kad būtų sukurta tvari, gerai finansuojama sistema, skirta remti aukštųjų mokyklų pastangas gerinti mokymo ir mokymosi kokybę.

2. Mokymas ir mokymasis aukštojoje mokykloje turi būti suprantama kaip kaip bendra visų dėstytojų ir besimokančiųjų veikla, kuriai būtinas holistinis kokybės valdymas.

3. Sudaryti sąlygas, kad aukštojo mokslo sektoriuje tiek dėstymas, tiek moksliniai tyrimai būtų vertinami vienodai, kad aukštųjų mokyklų dėstytojai žinotų, jog jie turi investuoti ne tik į savo disciplinos išmanymą, bet ir į tai, kad būtų geri dėstytojai.

4. Kiekviena aukštojo mokslo institucija turėtų parengti ir įgyvendinti mokymo ir mokymosi kokybės palaikymo ir nuolatinio gerinimo strategiją, skirdama šiai užduočiai reikiamus žmogiškuosius ir finansinius išteklius ir įtraukdama šį prioritetą į savo bendrą misiją, suteikdama mokymui deramą lygybę su moksliniais tyrimais.

5. Aukštojo mokslo institucija turi remti savo dėstytojus įvairiomis priemonėmis, pradedant tęstinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursais ir baigiant individualia mentoryste, taip pat priemonėmis, stiprinančiomis dėstytojų komandos bendradarbiavimą.

Projekto partneriai, įgyvendindami projektą, remiasi Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo standartais ir gairėmis (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG, 2015) ir koncentruojasi į šiuos vidinės kokybės užtikrinimo rodiklius:

1. Informacijos vadyba – pagrindiniai veiklos rodikliai.

2. Į studentus orientuotas mokymasis, mokymas ir vertinimas – rodiklių, naudojamų vertinant mokymo kokybę, tipologija ir tinkamumas.

3. Pedagoginis personalas – dėstytojų profesinio tobulėjimo metodinių-didaktinių kompetencijų ir pedagoginių kompetencijų, skirtų į studentą orientuotai praktikai, skatinimas.

PROJEKTO TIKSLAS

Gerinti aukštojo mokslo mokymo kokybę, vykdant sisteminius veiksmus, integruojant didaktikos vertinimo, didaktinio-pedagoginio mokymo, dėstytojų profesionalumo ir didaktinių naujovių diegimo logiką.

PROJEKTO UŽDAVINIAI

1. Sudaryti didesnes galimybės pateikti mokymo kokybės įrodymus, gaunant integruotus duomenis.

2. Sudaryti didesnes galimybės palyginti mokymo rezultatus tarp aukštųjų mokyklų.

3. Didinti aukštųjų mokyklų gebėjimus siekti institucinių nuolatinio mokymo tobulinimo tikslų, taikant duomenimis grįsto mokymo kokybės pripažinimo sistemą.

4. Skatinti pedagogų profesinį tobulinimą, siekiant didinti mokymo kokybę.

PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS

Projektas skirtas visiems akademinės bendruomenės nariams, o konkrečiai:

  • universitetų studentams;
  • universitetų dėstytojams, dėstantiems pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programas.
PROJEKTO INTELEKTINIAI PRODUKTAI
Aukštojo mokslo dėstymo kokybės vertinimo rodiklių sistema
Į mokymą(si) orientuoto dėstytojo standartas, apimantis reikalavimus bei kokybės / kvalifikacijos lygius
Į mokymą(si) orientuotam dėstytojui skirtos metodines-didaktinės gairės

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close