Projektas „MIS – Siekiame pokyčių moksle“

         

 

Projekto Nr. 134648–2007–IT–COMENIUS–CM

Projekto trukmė: 2008 m. vasario 18 d. – 2009 m. lapkričio 30 d.

Projekto rėmėjas: Europos Komisijos Erasmus+ programa

Projekto vykdytojas: asociacija SEND (Italija)

Projekto partneriai:

VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras (Lietuva)
SISSIS Palermo universitetas (Italija)
Bratislavos Comenius universitetas (Slovakija)
Bochumo Ruhro universitetas (Vokietija)
Andrei Saguna universitetas (Rumunija)
Artevelde aukštoji mokykla (Belgija)

PROJEKTO AKTUALUMAS

Pastaraisiais metais daugelyje tyrimų nurodoma, kad labai sumažėjo mokinių, studijuojančių matematikos ir tiksliuosius mokslus, skaičius, prie to labiausiai prisidėjo tai, kaip tikslieji mokslai dėstomi mokyklose. Mokyklose yra rekomenduojama taikyti veiksmingesnius, tyrimais pagrįstus mokymosi būdus ir aktyviai skatinti mokytojų kvalifikacijos gerinimą ir kurti mokytojų tinklus. Geresnė gamtos ir tiksliųjų mokslų mokymo kultūra leistų sukurti tikrą žinių visuomenę ir ES žinių ekonomiką. Nacionalinės Europos šalių mokytojų rengimo sistemos, tiek pirminio rengimo, tiek kvalifikacijos tobulinimo, yra paremtos tradiciniais, standartiniais modeliais, dažniausiai neatsižvelgiant į naujausius mokslo pasiekimus ir tyrimus, ypač gamtos ir tiksliųjų mokslų dėstyme. Dėl to prarandama galimybė atliepti XXI-ojo amžiaus iššūkiams ir skatinti jaunimo domėjimąsi mokslo idėjomis.

Projektu siekiama atnaujinti gamtos ir tiksliųjų mokslų studijų dėstymo metodus, akcentuojant pedagoginių kompetencijų ugdymą ir įtakoti studentų mokymosi motyvaciją. Daugelis tyrimų atskleidžia, kad studentai nėra parengiami dirbti mokykloje ir prieinamai išdėstyti dalyką mokiniams. Universitetinis mokymosi lygis, kurio reikalaujama iš studentų aukštojoje mokykloje, vėliau jiems pradėjus dirbti bendrojo lavinimo mokykloje, yra perkeliamas mokiniams, neatsižvelgiant į būtinybę permąstyti didaktinę metodologiją ir dėstymo turinį. Šis prieštaravimas rodo būtinybę ugdyti būbsimųjų mokytojų gebėjimą dalykines kompetencijas susieti su pedagoginėmis kompetencijomis ir mokyti studentus ne tik dalyko, bet ir dalyko didaktikos.

PROJEKTO TIKSLAS

Sustiprinti gamtos ir tiksliųjų mokslų dėstymą aukštosiose ir bendrojo lavinimo mokyklose, taip pat kelti mokinių motyvaciją ir domėjimąsi gamtos ir tiksliaisiais mokslais, gamtos ir tiksliųjų mokslų mokymu bei moksline karjera, o būsimus mokytojus (studentus) mokyti šių metodų taikymo mokyklose.

PROJEKTO UŽDAVINIAI
  • Suburti darbo grupę, sudarytą iš dėstytojų, kvalifikacijos tobulinimo institucijų specialistų ir gamtos bei tiksliųjų mokslų specialybių studentų, kuri kurs dalyko dėstymo metodologiją, skirtą pedagoginių kompetencijų ugdymui.
  • Ištestuoti būbsimųjų mokytojų mokymo modelius darbo grupėse.
  • Parengti būbsimųjų mokytojų mokymo Vadovą ir didaktinę medžiagą.
  • Organizuoti projekte dalyvaujančių aukštojo mokslo institucijų gamtos bei tiksliųjų mokslų specialybių studentų tarpusavio mainu.
PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS
  • Studentai, busimieji gamtos ir tiksliųjų dalykų mokytojai.
  • Dėstytojai.
  • Mokiniai – netiesioginė tikslinė grupė.
PROJEKTO VEIKLOS

DIDAKTINIAI MODULIAI

Partnerių institucijose buvo kuriami fizikos, matematikos, informatikos programų didaktiniai moduliai. Jie buvo išbandyti ir įvertinti studentų mainų (mobilumo praktikos) metu 2009 m. pavasario semestre.

Parengti šie moduliai:
Mechaninės bangos: nuo stebėjimo iki aprašomųjų ir interpretacinių modelių (SISSIS Palermo universitetas, Italija)
Matematiniai labirintai ir kortų žaidimai kaip didaktinės priemonės (Bratislavos Comenius universitetas, Slovakija)
Įvadas į „ketvirtąją“ medžiagos būseną: plazma (Bochumo Ruhro universitetas, Vokietija)
Atomo teorija: nuo teorijos iki konceptualių eksperimentų (Vilniaus pedagoginis universitetas)
Alternatyvūs mokymo būdai naudojant konceptualius paveikslėlius ir eksperimentus su pigiomis medžiagomis (Artevelde aukštoji mokykla, Belgija)

 

MOBILUMO PROGRAMA

2009 m. mobilumo praktikoje dalyvavo 58 studentai iš partnerių šalių. Iš Lietuvos į universitetus Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Vokietijoje dalyvauti 4 savaičių programoje išvyko dešimt Vilniaus pedagoginio universiteto Fizikos ir technologijos fakulteto studentų (6 vaikinai ir 4 merginos). Į Lietuvą atvyko 9 fizikos, matematikos, informatikos, socialinių mokslų studentai iš projekte dalyvaujančių universitetų. Jie dalyvavo ne tik VPU FTF profesoriaus habil. dr. Gedimino Gaigalo parengto modulio „Atomo teorija: nuo teorijos iki konceptualių eksperimentų“ testavimo paskaitose ir praktiniuose užsiėmimuose, bet ir stebėjo bei patys vedė pamokas Vilniaus Simono Daukanto bei Radvilų gimnazijose. Taip pat paskaitų VPU metu buvo išbandoma ir projekto partnerių iš Gento Artevelde aukštosios mokyklos (Belgija) mokslininkų parengto didaktinio modulio „Alternatyvūs mokymo būdai naudojant konceptualiuosius paveikslėlius ir eksperimentus su pigiomis medžiagomis“ dalis.

 

MOBILUMO PROGRAMOS TYRIMAS

Mobilumo programos metu buvo fiksuojama ir analizuojama studentų refleksija. Studentai vertino pasitenkinimą programa, įtraukimą į veiklą, galimybes atskleisti savo, kaip būsimų mokytojų kompetencijas, savo pasirengimą pamokai ir jos vedimą, patirtį, kurią įgijo mokyklose, stebėdami pamokas ir dalyvaudami moksliniuose bandymuose ir eksperimentuose. Taip  pat vertintas grupės sutelktumas, globojančios institucijos veikla, mobilumo organizavimas.

Tyrimo apibendrinimas

PROJEKTO REZULTATAI
  • Projektas sustiprino tarptautinį bendradarbiavimą tarp švietimo institucijų mokslo srityje ir paskatino tiksliųjų mokslų studentų mobilumą.
  • Projektas prisidėjo prie būsimų mokytojų rengimo tobulinimo, studentų motyvavimo rinktis gamtos ir technologijos mokslų studijų kryptis.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close