Kritinis mąstymas Europos aukštojo mokslo studijų tobulinimui

            

Trukmė – 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. rugpjūčio 31 d.

 

Rėmėjas – Europos Komisijos Erasmus+ programa

 

Projekto koordinatorius – Tras-Os-Montes e Alto Douro universitetas (Portugalija)

 

Projekto partneriai

Santjago de Compostela universitetas (Ispanija)
Degli Studi Roma Tre universitetas (Italija)
Vakarų Makedonijos universitetas (Graikija)
Technologijos universitetas (Graikija)
Airijos universiteto koledžas Dubline (Airija)
Katalikiškais Liuveno universitetas (Belgija)
Šiuolaikinių didaktikų centras ( Lietuva)
Aukštoji ekonomikos mokykla Prahoje (Čekijos Respublika)
Ekonomikos studijų akademija (Rumunija)

Projekto interneto svetainė

https://crithinkedu.utad.pt/

Projekto aktualumas

Kritinis mąstymas šiandien yra labai svarbus aukštajame moksle, rengiant būsimus darbuotojus ir aktyvius piliečius. Darbdaviai dažnai skundžiasi pastebimu atotrūkiu tarp jaunų darbuotojų kompetencijų ir darbo rinkos poreikių. Šiandieniniai pokyčiai visuomenėje rodo, kad konkrečių profesinių žinių ir įgūdžių nebepakanka sprendžiant naujas sudėtingas problemas ir užduotis. Reikia skirti dėmesį ugdymui socialinių įgūdžių, kurie apima kompleksinio mąstymo gebėjimą, tarpasmeninę komunikaciją ir mokėjimą bendradarbiauti, asmeninę motyvacija, nuolatinį mokymąsi, situacijų valdymą – visa tai, kas padėtų asmenims sėkmingai veikti dinamiškame ir nenuspėjamame profesinės veiklos pasaulyje.

Europos šalyse augantis susirūpinimas šiais dalykais susijęs su kritinio mąstymo ugdymo kaip dalyko įtraukimu į aukštųjų mokyklų ugdymo programą, kartu bandant keisti mokymo metodus ir glaudžiau bendradarbiauti su ekspertais ir kompanijomis dėl ugdymo turinio reformos ir iš naujo apibrėžiant mokymosi rezultatus. Nors ir akcentuojamas švietimo politikų, kritinio mąstymo ugdymas nėra įtraukiamas į aukštųjų mokyklų ugdymo programas, kurios iš esmės akcentuoja žinių įsiminimą, informacijos paiešką ir perdavimą. Tačiau, viena vertus, kritinio mąstymo ugdymo disciplina yra sunkiai apibrėžiama, kita vertus – dėstytojai nežino, kaip ją dėstyti ir ar jų metodai yra efektyvūs.

Nauji tyrimai rodo poreikį ieškoti naujų kritinio mąstymo ugdymo metodų, stiprinant dėstytojų rengimą ir profesinį tobulinimą, telkiant dėmesį į kurso turinį ir įgyvendinimą, užtikrinant palankią aplinką ir apibrėžiant kritinio mąstymo ugdymo kokybės užtikrinimo kriterijus.

Šis projektas yra puikus Pasaulio Ekonomikos forumo (2016) numatytų „Ateities darbų“ atitikmuo ir indėlis į jiems reikalingų įgūdžių formavimą. Trys pirmieji ir svarbiausieji – kompleksinis problemų sprendimas, kritinis mąstymas ir kūrybingumas yra laikomi prioritetiniais ir šio projekto partnerių.

 

Projekto tikslas

Skatinti kritinio mąstymo ugdymą Europos aukštojo mokslo institucijose, siekiant aukštojo mokslo kokybės ir atitikties darbo rinkos poreikiams bei iššūkiams.

 

Projekto dalyviai ir tikslinės grupės

Aukštojo mokslo institucijos, dėstytojai, studentai, nevyriausybinės organizacijos, verslo organizacijos.

 

Projekto veiklos

Projekto metu atliktas kokybinis verslo, viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus atstovų nuomonių tyrimas apie kritinio mąstymo įgūdžių poreikį konkrečiose institucijose, darbuotojų gebėjimus mąstyti kritiškai ir priimti kritinius sprendimus, siūlymus aukštosioms mokykloms, kaip tobulinti studijų programas, įžvalgas, kaip įmonės ir organizacijos galėtų prisidėti prie kritinio mąstymo įgūdžių tobulinimo ir tikslingo taikymo praktikoje.
Remiantis tyrimo rezultatais 2018 m. parengtas kritinio mąstymo įgūdžių ir nuostatų, reikalingų įvairiose profesinėse srityse, sąvadas, adresuotas aukštosioms mokykloms ir darbdaviams.

Aukštojo mokslo institucijos, projekto partnerės, šį sąvadą pritaikė savo studijų programoms, parengė atskirus programų modulius ir juos išbandė. Šis etapas aprašytas 2018 m. leidinyje „Kritinio mąstymo įgyvendinimo pavyzdžiai europinėje aukštojo mokslo ir studijų erdvėje: Mokslinės literatūros ir mokymo(si) praktikos apžvalga“. 2018 m. taip pat parengta kritinio mąstymo mokymo programa ir profesinio tobulinimo(si) kursas aukštųjų mokyklų dėstytojams.

2019 m. parengtas Kritinio mąstymo skatinimas Europos aukštojo mokslo institucijose: kritinio mąstymo ugdymo protokolas, skirtas paremti kritinio mąstymo ugdymą aukštojo mokslo institucijose.

 

Projekto rezultatai ir intelektiniai produktai

A European collection of the critical thinking skills and dispositions needed in different professional fields for the 21st century / CRITHINKEDU project (2018). Vila Real: UTAD.

A European review on critical thinking educational practices in higher education institutions / CRITHINKEDU project (2018). Vila Real: UTAD.

The CRITHINKEDU European course on critical thinking education for university teachers: from conception to delivery / CRITHINKEDU project (2018). Vila Real: UTAD.

Promoting critical thinking in European higher education institutions: Towards an educational protocol / CRITHINKEDU project (2019). Vila Real: UTAD.

Penkauskienė, D., Railienė, A., & Indrašienė, V. (2017). National literature review Lithuania

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close