Projektas „APRICOT – Mokomės būti ir (su)gyventi besikeičiančiame laike: dėmesingos tėvystės ugdymo programa“

        

 

Projekto Nr. 2019-1-LT01-KA204-060481

Trukmė: 2019 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 31 d.

Rėmėjas: Europos Komisijos Erasmus+ programa

Projekto vykdytojas: Šiuolaikinių didaktikų centras (Lietuva)

Projekto partneriai:

Apricot Training Management (JK)

The Institute of Technology-oriented Women’s Education – ItFeV (Vokietija)

Planeta Ciencias (Ispanija)

PROJEKTO AKTUALUMAS

Medijų raštingumas yra vienas esminių įgūdžių šiuolaikiniame pasaulyje – jis suteikia mums galimybę būti sąmoningiems to, ką matome žiniasklaidoje, atžvilgiu ir kritiškai vertinti mums pateikiamą informaciją. Medijų raštingumas yra ir piliečius įgalinantis įrankis, suteikiantis jiems daugiau supratimo ir padedantis kovoti su dezinformacijos kampanijų bei netikrų naujienų, plintančių skaitmeninėje žiniasklaidoje, padariniais.

Turime išmokyti vaikus saugiai ir prasmingai naudotis žiniasklaida (įskaitant skaitmeninę), ugdant(is) bei pritaikant kritinio mąstymo gebėjimus. Augant vaiko savarankiškumui, tai, kaip jis naudoja žiniasklaidą ne šeimos aplinkoje, priklausys nuo to, kaip vaikas to išmoko šeimoje.

Tėvai (ir seneliai) gali būti labai galingi tarpininkai tarp savo vaikų ir žiniasklaidos, tačiau daugelis jų nesugeba reguliariai ir veiksmingai bendrauti su vaikais žiniasklaidos turinio klausimais. Norint to pasiekti, reikia padėti tėvams (seneliams), nes medijų raštingumas labiau nei bet kada yra šeimos reikalas.

PROJEKTO TIKSLAS

Ugdyti suaugusiųjų švietėjų profesines kompetencijas dirbti su tėvais (seneliais), mokant juos medijų raštingumo. Padėti tėvams (ir seneliams) prisidėti prie savo vaikų saugaus, prasmingo ir protingo medijų (įskaitant skaitmeninių) naudojimo, ugdant(is) kritinį požiūrį bei įpročius.

PROJEKTO UŽDAVINIAI
  1. Parengti mokymo programą bei medžiagą suaugusiųjų švietėjams, kitiems specialistams, siekiant padidinti jų gebėjimus mokyti medijų raštingumo tėvus (senelius).
  2. Parengti metodiką bei medžiagą tėvams (seneliams), kaip kartu su vaikais ugdytis gebėjimus naudotis skaitmeninės bei socialinės medijos turiniu.
  3. Paruošti APRICOT istorijų rinkinį apie suaugusiųjų švietėjų, tėvų (senelių) asmeninę patirtį pritaikant įgytus medijų raštingumo gebėjimus profesinėje veikloje arba namuose su vaikais. Šis įrankis įgalins ir skatins žmones savarankiškai tobulinti skaitmeninį bei medijų raštingumą ir padės pasiekti platesnę auditoriją.
PROJEKTO DALYVIAI IR TIKSLINĖS GRUPĖS

Projektas skirtas suaugusiųjų švietėjams ir tėvams (seneliams). Netiesioginės tikslinės grupės – vaikai, specialistai, dirbantys su vaikais ir jų tėvais (pvz., klasių mokytojai, šeimos konsultantai).

PROJEKTO INTELEKTINIAI PRODUKTAI
medijų raštingumas programa suaugusiųjų švietėjai

Hale, H., Hedrich, B., Sahin, B., Goded, A., Dudau, A., ir Penkauskienė, D. (2021). Medijų raštingumo programa ir medžiaga suaugusiųjų švietėjams / APRICOT projektas. Vilnius: Šiuolaikinių didaktikų centras

 

Programa skirta tiek formaliojo, tiek ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstaigų pedagogams / mokytojams / lektoriams. Joje aptariamos šiuolaikinės moralinės dilemos – kaip jas įvardyti, išanalizuoti ir apmąstyti; teisingų asmeninių sprendimų samprata iš besimokančiųjų ir suaugusiųjų švietėjų pozicijų; įgūdžiai, būtini pasirenkant patikimus informacijos šaltinius; klaidinančios informacijos ir dezinformacijos internete bei socialinėje žiniasklaidoje prigimtis, jos tipai, svarbiausi skaitmeniniai įgūdžiai, reikalingi dezinformacijai pastebėti ir įveikti; saugumas ir privatumas internete, virtualios patyčios, techninės priemonės, kurių reikėtų imtis; privačių duomenų tvarkymas bei duomenų apsauga internete. Prie kiekvienos temos pateikiama glausta teorinė medžiaga ir veiklos pavyzdžiai, pateikiamos nuorodos į papildomą medžiagą, rekomendacijos nuotoliniam mokymui. Mokymo programa yra paremta patirtinio mokymo(si) bei kritinio mąstymo ir tyrinėjimu grįsto mokymo(si) metodikomis.

Atsisiųsti

medijų raštingumas programa tėvai

Hale, H., Hedrich, B., Sahin, B., Goded, A., Dudau, A., ir Penkauskienė, D. (2021). Medijų raštingumo metodologija ir medžiaga tėvams (seneliams) / APRICOT projektas. Vilnius: Šiuolaikinių didaktikų centras

 

Šis leidinys – tai vadovas tėvams ir seneliams, kurie, susirūpinę dėl informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo pavojų, nori išmokyti savo vaikus (anūkus) elgtis su jomis saugiai ir apgalvotai. Čia pateikiama informacija, kaip padėti vaikams saugiai ir atsakingai naudotis skaitmenine bei socialine žiniasklaida, kaip užtikrinti vaiko saugumą, kaip skatinti ir ugdyti kritinio mąstymo įgūdžius, kad jie būtų tikslingai ir efektyviai naudojami įvairiose gyvenimo situacijose. Nagrinėjamos keturios temos: Moralinės dilemos šiuolaikiniame pasaulyje, Pagrįsti sprendimai, Klaidinanti informacija ir dezinformacija, Saugumas ir privatumas. Kiekvienoje temoje pateikiama glausta ir aiški informacija, siūlomos praktinės veiklos, kurias galima atlikti su visa šeima: įvairios užduotys, testai, filmų, knygų, reklamų, realaus gyvenimo įvykių aptarimas, pateikiamos nuorodos į papildomą mokymosi medžiagą.

Atsisiųsti

APRICOT istorijų rinkinys (2021)

 

Istorijos yra itin veiksminga bendravimo bei mokymo(si) priemonė tiek suaugusiems, tiek ir vaikams.

Šis istorijų, papasakotų suaugusiųjų švietėjų, mokytojų ir tėvų, rinkinys skirtas atkreipti dėmesį į tai, ką matome medijose, ir mokyti(s) kritiškai sąveikauti su mums pateikiama informacija. Istorijose dėmesys sutelkiamas į tai, kaip kritinis mąstymas ir medijų raštingumas (kritinis skaitmeninis raštingumas) gali būti naudojamas, padedant vaikams apsisaugoti ir atskirti, kas medijose, ypatingai skaitmeninėse, yra tiesa, o kas melas ir / arba manipuliacijos.

Trumpas aprašymas: Paauglio mamos pasakojimas apie medijų keliamus iššūkius, su kuriais susiduria vaikai ir tėvai.

Temos: Moralinės dilemos; Skaitmeninis turinys; Patarimai tėvams.

Trumpas aprašymas: Suaugusiųjų švietėjas pasakoja apie skaitymo su vaikais naudą ir strategiją „Skaitymas su numatymu“.

Temos: Skaitymas kritiniam mąstymui ugdyti; Mokymai, kaip skaityti su vaikais; Tėvų patirtis; Vaikų atsiliepimai.

Trumpas aprašymas: Mamos istorija apie aplinkos ir medijų įtaką vaiko savęs vertinimui.

Temos: Aplinkos įtaka; Medijų poveikis; Patarimai tėvams.

Trumpas aprašymas: Mokytoja apie šiuolaikinio skaitmeninio pasaulio iššūkius.

Temos: Kritinis mąstymas; Skaitmeninės medijos; Skaitmeniniai įrenginiai; Mokytojų-tėvų bendradarbiavimas.

Trumpas aprašymas: Ekspertės patarimai, kaip diskutuoti su vaikais prieštaringomis temomis.

Temos: Kritinis mąstymas; Moralinės dilemos; Prieštaringi klausimai; Patarimai tėvams.

PROJEKTO SKLAIDA

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close