Projektas „EcoSocialAgency – Suaugusiųjų švietėjų parama ekosocialinei veikmei“

Projekto Nr. 2023-2-FI01-KA210-ADU-000179217

Projekto trukmė: 2024 m. vasario 1 d. – 2025 m. sausio 31 d.

Projekto rėmėjas: Europos Komisijos Erasmus+ programa

Projekto vykdytojas: Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry (Suomija)

Projekto partneriai:

Šiuolaikinių didaktikų centras (Lietuva)

Símenntun / Simenntunarmidstodin a Vesturlandi (Islandija)

PROJEKTO AKTUALUMAS

Žmonija vis geriau supranta ekologinę ir socialinę krizę, su kuria susiduria Europa ir pasaulis. Su tuo susiję klausimai iššaukia daugybę reakcijų ir klausimų, o į juos atsakyti galima tik keičiant požiūrį, vertybes, pasaulėžiūrą, veiksmus ir mokymąsi. Dėl šios priežasties, suaugusiųjų švietimo organizacijos ir suaugusiųjų švietėjai turėtų imtis aktyvesnio vaidmens ir tapti aktyviais šių pokyčių dalyviais, o ne juos neigti ar pasyviai priimti. Geriausia to siekti savo organizacijose didinant supratimą apie eko-socialinę sritį ir plėtojant eko-socialinį švietimą.

Eko-socialinis švietimas yra palyginti naujas terminas ir reiškia ugdymą plačiąja prasme, kurią geriausiai atliepia vokiečių kalbos terminas „Bildung“. Eko-socialiniu švietimu siekiama permainų tiek bendruomenėse, tiek žmonėse. Eko-socialinio švietimo vertybės gali būti įpintos į mokymosi procesus pasitelkiant kritinę refleksiją, dialogą, orientaciją į ateitį, sisteminį mąstymą ir transformuojantį mokymąsi. Turime ugdyti sąmoningumą bei įgūdžius ir siekti žinių, kurios leistų mums kurti ekologiškai, socialiai, kultūriškai ir ekonomiškai tvarią visuomenę.

Švietimo įstaigoms tenka svarbi misija – padėti mokiniams augti ekologiškai ir socialiai atsakingais ir kompetentingais piliečiais, kurie savo darbe ir kasdieniame gyvenime geba atsižvelgti į tvarumo aspektus. Manome, kad suaugusiųjų švietimo organizacijos ir suaugusiųjų švietėjai taip pats turėtų imtis aktyvesnio vaidmens.

Tokiam darbui reikia laiko, pastangų, diskusijų, dalijimosi ir išteklių. Bendrų partnerių diskusijų metu, priėjome išvadą, kad mums trūksta gilaus supratimo apie tai, ką reiškia eko-socialinis tvarumas ir švietimas, ir kaip tai įgyvendinti savo mokymuose. Turime geriau suprasti ir suaugusiųjų švietėjų bei besimokančiųjų poreikius ir iššūkius. Be to, matome, kad mūsų patirtis kritinės, socio-kultūrinės ir socio-konstruktyvistinės pedagogikos srityse bei aktyvaus pilietiškumo rėmimo veikloje yra tvirtas pagrindas plėtoti idėjas, kuriomis galėtų pasinaudoti ir kitos suaugusiųjų švietimo organizacijos.

Projekto metu siekiame sužinoti, kaip geriausiai galėtume integruoti ekologinio ir socialinio tvarumo temas į suaugusiųjų švietimą. Siekiame suprasti suaugusiųjų mokytojų bei besimokančiųjų poreikius ir iššūkius, kylančius siekiant tapti aktyviais tvarumo „agentais“. Ką praktiškai reiškia eko-socialinis tvarumas ir švietimas? Kaip suaugusiųjų švietėjai mato savo vaidmenį? Kaip mūsų mokymų dalyviai mato didžiulius mūsų laikmečio iššūkius? Kokį savo vaidmenį juose mato? Kokios pagalbos ir mokymosi jiems reikėtų, kad jie taptų pokyčius kuriančiais veikėjais?

PROJEKTO TIKSLAS

Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas ekologinio ir socialinio tvarumo švietimo srityje.

PROJEKTO UŽDAVINIAI
  1. Suaugusiųjų švietėjų mokymo įgūdžių eko-socialinio tvarumo bei švietimo srityse tobulinimas.
  2. Suaugusiųjų švietėjų žinių, kaip padėti savo besimokantiesiems tapti eko-socialinio tvarumo „agentais“, gilinimas.
  3. Vieningo projekte dalyvaujančių organizacijų supratimo apie eko-socialinį tvarumą ir švietimą formavimas.
PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS
  • Projekte dalyvaujančių ir (arba) su jomis bendradarbiaujančių organizacijų suaugusiųjų švietėjai.
  • Suaugusieji besimokantieji (neformaliojo švietimo srityje).
  • Projekte dalyvaujančių organizacijų mokymų dalyviai.
PROJEKTO VEIKLOS

1. Suaugusiųjų švietėjų ir besimokančiųjų eko-socialinės veikmės poreikių bei iššūkių tyrinėjimas

Konceptualios eko-socialinio tvarumo ir švietimo sampratos apibrėžimas projekte.

Suaugusiųjų švietėjų ir besimokančiųjų tyrimas „Eko-socialinio švietimo situacija ir galimybės“, padėsiantis sužinoti, kaip geriausiai galėtume integruoti ekologinio ir socialinio tvarumo temas į suaugusiųjų švietimą.

 

2. Praktiniai seminarai  suaugusiųjų švietėjams apie eko-socialinį tvarumą ir švietimą

Mokymų turinio ir metodikos planavimas.

Praktinių seminarų suaugusiųjų švietėjams įgyvendinimas projekto partnerių šalyse.

 

3. Rezultatų analizė, apibendrinimas ir dalijimasis

Projekto duomenų bei rezultatų analizė ir apibendrinimas.

Dalijimasis rezultatais su švietimo bendruomenėmis šalyse partnerėse.

PROJEKTO REZULTATAI
  1. Projekte partnerių bendrai apibrėžta konceptuali eko-socialinio tvarumo ir švietimo samprata.
  2. Sistemingai surinkta ir išanalizuota informacija apie suaugusiųjų švietėjų ir besimokančiųjų eko-socialinio švietimo poreikius ir iššūkius.
  3. Išbandytas suaugusiųjų švietėjams skirtas praktinių mokymų apie eko-socialinį tvarumą ir švietimą modelis.
  4. Parengtas tolesnių veiksmų planas kaip plėtoti transformuojantį mokymą(si), skatinantį eko-socialinę veikmę.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close