Projektas „Vizualumas ir kūrybiškumas: inovatyvaus mąstymo projektavimas jauniems besimokantiesiems virtualiame pasaulyje“

Projekto Nr. 2020-1-EE01-KA227-SCH-093376

Projekto trukmė: 2021 m. kovo 1 d. – 2023 m. vasario 28 d.

Projekto rėmėjas: Europos Komisijos Erasmus+ programa

Projekto vykdytojas: Tallinna Kunstigümnaasium (Estija)

Projekto partneriai:

Tartu kunsti kool (Estija)

Educraftor Oy Ab (Suomija)

Crossing Borders (Danija)

Šiuolaikinių didaktikų centras (Lietuva)

PROJEKTO AKTUALUMAS

Projektas skirtas mokinių, jaunimo, formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojų, jaunimo darbuotojų kūrybiškumo skatinimui, nepriklausomai nuo to, kaip ir kur jie moko(si) bei dirba: įprastoje aplinkoje – klasėje, ar namuose.

COVID-19 pandemijos sąlygota nuotolinio mokymo(si) patirtis parodė, kad reikalingi nauji įgūdžiai, kompetencijos ir novatoriški mokymo(si) metodai, siekiant kokybiškai įgyvendinti pamokas / užsiėmimus ir prisidėti prie jaunosios kartos formaliojo bei neformaliojo ugdymo.

Dėl šios priežasties projekto partnerių – jaunimo formaliojo bei neformaliojo ugdymo srityje veikiančių organizacijų – veiklos prioritetas – mokytojų, jaunimo darbuotojų kūrybiškumo ir vizualinės raiškos įgūdžių tobulinimas.

PROJEKTO TIKSLAS

Skatinti vizualinę raišką ir kūrybiškumą švietimo bei darbo su jaunimu srityje, novatoriškų technologijų pagalba ugdant(is) skaitmeninius įgūdžius.

PROJEKTO UŽDAVINIAI

1. Išmokyti jaunimą ir mokytojus naudoti vizualiu mąstymu ir projektavimu grįstas strategijas (Design Thinking Strategies) įvairių gyvenimo, studijų, darbo problemų sprendimui.

2. Padėti mokytojams ir jaunimo darbuotojams naudoti vizualiu mąstymu ir projektavimu grįstas strategijas planuojant pamokas, įgyvendinant veiklas, perteikiant turinį.

3. Parengti vizualinio mąstymo technikų (Visual Thinking Techniques) ir vizualiu mąstymu bei projektavimu grįstų strategijų (Design Thinking Strategies) mokymo kurso metodiką mokykloms, jaunimo centrams ir kitoms organizacijoms.

4. Keisti esamą požiūrį į pamokų planavimą bei įgyvendinimą nauju – kūrybiškesniu, labiau įtraukiančiu ir pagavesniu (animated), naudojant vizualiu mąstymu bei projektavimu grįstas strategijas.

PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS
  • formaliojo bei neformaliojo ugdymo mokytojai, jaunimo darbuotojai,
  • mokiniai, kiti jauni besimokantieji.
PROJEKTO VEIKLOS
VCDT Trainings

Vizualiu mąstymu bei projektavimu grįstų strategijų ir vizualinio mąstymo technikų mokymai

Tarptautiniai mokymai būsimiems mentoriams.

Mentorių mokymai nacionaliniu lygiu – savo mokykloje / organizacijoje, jaunimo centruose, etc.

 

Pamokų / veiklų įgyvendinimas

Pamokų planavimas ir testavimas, kaip mokymo metodus naudojant vizualiu mąstymu bei projektavimu grįstą strategiją ir vizualinio mąstymo technikas.

Žinių taikymas praktikoje – savo pamokose / veiklose.

Informacijos apie šią praktinę patirtį rinkimas ir panaudojimas rengiant intelektinį produktą.

VCDT IO

Intelektinis produktas

Vizualinio mąstymo technikų (Visual Thinking Techniques) ir vizualiu mąstymu bei projektavimu grįstų strategijų (Design Thinking Strategies) mokymo kurso metodiką mokykloms, jaunimo centrams ir kitoms organizacijoms:

  • 12 pamokų x 45 min. pagrindinei mokyklai (1–9 kl.), kaip neformaliojo ugdymo kursas.
  • 21 pamoka x 75 min. gimnazistams, kaip pasirenkamas kursas.
VCDT exhibition

Mokinių darbų paroda

Paroda vyks kiekvienoje projekto šalyje-partnerėje, įtraukiant kiekvienos šalies asocijuotus partnerius.

Parodoje ir virtualiame festivalyje dalyvaus mokiniai iš visų projekto šalių institucijų, Suaugę besimokantieji bei suaugusiųjų švietėjai, dalyvaujantys projekto veiklose, taip pat kviečiami pristatyti savo darbus.

VCDT Festival

Virtualus animacijos darbų festivalis

Dalyviai pristatys animacinius kūrinius tema „COVID-19 izoliacijos poveikis mano / jauno žmogaus emocinei, psichologinei sveikatai“.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close