Projektas „Vizualumas ir kūrybiškumas: inovatyvaus mąstymo projektavimas jauniems besimokantiesiems virtualiame pasaulyje“

Projekto Nr. 2020-1-EE01-KA227-SCH-093376

Projekto trukmė: 2021 m. kovo 1 d. – 2023 m. vasario 28 d.

Projekto rėmėjas: Europos Komisijos Erasmus+ programa

Projekto vykdytojas: Tallinna Kunstigümnaasium (Estija)

Projekto partneriai:

Tartu kunsti kool (Estija)

Educraftor Oy Ab (Suomija)

Crossing Borders (Danija)

Šiuolaikinių didaktikų centras (Lietuva)

 

Projekto tinklapis: https://visualdesignthinking.eu/

PROJEKTO AKTUALUMAS

COVID-19 pandemijos sąlygota nuotolinio mokymo(si) patirtis parodė, kad reikalingi nauji įgūdžiai, kompetencijos ir novatoriški mokymo(si) metodai, siekiant kokybiškai įgyvendinti pamokas / užsiėmimus ir prisidėti prie jaunosios kartos formaliojo bei neformaliojo ugdymo.

Projektas buvo parengtas, siekiant paskatinti besimokantį jaunimą – mokinius, studentus, jaunuolius ir mokytojus, lektorius, specialistus ir jaunimo darbuotojus – išlikti kūrybingais nepriklausomai nuo to, kur jie yra: klasėje, įprastoje darbo aplinkoje ar izoliuoti namuose.

Projektu siekiama integruoti vaizdinę raišką ir kūrybiškumą, ugdant tikslinių grupių skaitmeninius gebėjimus ir taikant inovatyvias praktikas tokiomis sąlygomis, kai nuotolinis mokymas(is) tapo „nauja norma“. Tuo pačiu siekiama moksleiviams, studentams, jaunimui ir mokytojams suteikti galimybę mokytis novatoriškų skaitmeninių įrankių, skatinančių jų kūrybiškumą, patobulinti vizualinės raiškos  įgūdžius.

Kūrybinis projektavimas jau įžengė ir į švietimo sritį, nors tradiciškai jis naudojamas verslo pasaulyje. Jis suteikia galimybę tiek pedagogui, tiek besimokančiajam pasitelkti savo kūrybiškumą naudojant vizualizavimą, be to, tai labai praktiškas mokymo(si) būdas. Kūrybinis projektavimas – tai struktūruotas procesas, kurio metu daugiausia dėmesio skiriama sprendimo sukūrimui, ugdant kūrybiškumo ir inovatyvumo įgūdžius. Procesas vyksta keliais etapais, kurių metu siekiama rasti veiksmingą problemos sprendimą. Kūrybinio projektavimo procese yra naudojamos vaizdinės priemonės, nes vizualizuojant lengviau dirbti kartu ir dalytis idėjomis bei mintimis su kitais. Nesvarbu, ar tai būtų plakatas, minčių žemėlapis, piešiniai, siužetas, ar tiesiog atskiri žodžiai ant popieriaus lapo, taip idėją lengviau suvokti ir tam gali užtekti vos vieno žvilgsnio.

Kūrybinis projektavimas ir vaizdinis mąstymas yra įrankiai, padedantys pedagogams paįvairinti ugdymo metodus ir įtraukti besimokančiuosius į procesą kaip aktyvius dalyvius. Pedagogas suteikia įrankius ir pagalbą, tačiau besimokantieji patys atlieka darbą. Vizualizavimas taip pat padeda kitiems geriau suprasti idėjas, mintis. Būtent todėl kūrybinio projektavimo procese plačiai naudojamos vaizdinės priemonės. Nuosekliai įgyvendinamas kūrybinio projektavimo procesas ir etapai suteikia struktūrizuotą, problemų sprendimu grįstą mokymo(si)
galimybę.

PROJEKTO TIKSLAS

Skatinti vizualinę raišką ir kūrybiškumą švietimo bei darbo su jaunimu srityje, novatoriškų technologijų pagalba ugdant(is) skaitmeninius įgūdžius.

PROJEKTO UŽDAVINIAI

1. Išmokyti jaunimą ir mokytojus naudoti vizualiu mąstymu ir projektavimu grįstas strategijas (Design Thinking Strategies) įvairių gyvenimo, studijų, darbo problemų sprendimui.

2. Padėti mokytojams ir jaunimo darbuotojams naudoti vizualiu mąstymu ir projektavimu grįstas strategijas planuojant pamokas, įgyvendinant veiklas, perteikiant turinį.

3. Parengti vizualinio mąstymo technikų (Visual Thinking Techniques) ir vizualiu mąstymu bei projektavimu grįstų strategijų (Design Thinking Strategies) mokymo kurso metodiką mokykloms, jaunimo centrams ir kitoms organizacijoms.

4. Keisti esamą požiūrį į pamokų planavimą bei įgyvendinimą nauju – kūrybiškesniu, labiau įtraukiančiu ir pagavesniu (animated), naudojant vizualiu mąstymu bei projektavimu grįstas strategijas.

PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS
  • formaliojo bei neformaliojo ugdymo mokytojai, jaunimo darbuotojai,
  • mokiniai, kiti jauni besimokantieji.
INTELEKTINIAI PRODUKTAI
Vaizdinio mąstymo technikos ir kūrybinio projektavimo strategijos kaip įrankiai jauniems besimokantiesiems virtualiame pasaulyje (2023).

 

Šis vadovas supažindina su kūrybiniu projektavimu (Design Thinking) ir vaizdiniu mąstymu (Visual Thinking) kaip problemų sprendimo metodika, taikoma mokant spręsti ugdyme ir švietimo bendruomenėse kylančias problemas. Medžiagoje yra aprašyti visi metodikos etapai ir pateikta idėjų bei pavyzdžių, kaip į pamokas įtraukti daugiau vaizdinių elementų. Vadove taip pats pateikiama kūrybinio projektavimo ir vaizdinio mąstymo teorija ir paaiškinama, kaip šie procesai veikia. Į medžiagą taip pat įtraukta 12 konkrečių atvejo studijų, atliktų su įvairiomis tikslinėmis grupėmis: pradinio ir vidurinio lavinimo mokiniais, mokytojais bei suaugusiųjų švietėjais. Atvejo studijos su mokytojais ir suaugusiųjų švietėjais aprašomos plačiau, siekiant išsamiau atskleisti mokymo ir metodikos taikymo procesą. Šiame vadove pateikta keletas šablonų, kuriais remiantis galima pradėti rengti planą, kaip įgyvendinti kūrybinio projektavimo metodiką savo mokymo procese. Pamokų planai skirti pagrindiniam ugdymui ir vidurinei mokyklai, tačiau juos galima nesunkiai modifikuoti pagal savo tikslus.

Atsisiųsti

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close