A.C.C.E.S.S. Tarpsektorinis bendradarbiavimas socialinei integracijai ir mokymosi sėkmei

                 

Projekto numeris 2018-1-IT02-KA201-048481

Trukmė – 2018 m. spalio 1 d. – 2021 m. rugsėjo 30 d.

Rėmėjas – Europos Komisijos Erasmus+ programa

Projekto vykdytojas – ILMIOFUTURO (Italija)

Projekto partneriai:

Istituto d’istruzione Superiore “V. Crocetti – V. Cerulli” (Italija)

Psientífica (Portugalija)

Agrupamento de Escolas de Águeda Sul (Portugalija)

Universitatea Valahia Targoviste (Rumunija)

Theoretical High School ”Ion Ghica” Răcari (Rumunija)

Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija (Lietuva)

Šiuolaikinių didaktikų centras (Lietuva)

Projekto:

www http://projectaccess.eu/

FB https://www.facebook.com/ACCESS_Erasmus-2023635214391675/

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/access-erasmus-7768a9175

Projekto aktualumas

Strategijos „Europa 2020“ vienas iš tikslų – sumažinti mokyklą nebaigiančių asmenų skaičių nuo 14,4 proc. 2009 m. iki mažiau nei 10 proc. 2020 m. Naujausia tyrimų ataskaita (NESET II, ​​Europos Sąjungos leidinių biuras, 2017) apžvelgianti teminės darbo grupės dėl ankstyvo pasitraukimo iš mokyklos (2011–2013) ir ET2020 mokyklų politikos darbo grupės (2015) dokumentus, nustato 10 principų, kaip sumažinti ankstyvąjį pasitraukimą iš mokyklos, tarp kurių: tinkamų prevencinių priemonių taikymas, holistinis požiūris, stipriųjų pusių vystymas, tarpdiscipliniškumas ir įvairių specialistų bendradarbiavimas siekiant patenkinti kompleksinius mokinių poreikius.

Svarbus dėmesys skiriamas prevencinėms priemonėms, kurios skirtos visiems, t. y. ne tik rizikos grupės mokiniams. Yra keletas su mokykla susijusių veiksnių, turinčių įtakos ankstyvam pasitraukimui iš mokyklos: mokyklos klimatas, apimantis, pvz., konfliktus su mokytojais; prasti akademiniai rezultatai; motyvacijos stoka; mokinių suvokimas, kad metodai ir programos yra nemotyvuojančios ir nereikalingos.

Tyrimai rodo, kad vidurinis išsilavinimas nepakankamai atitinka mokinių poreikius. Tačiau ugdymo programos vaidina svarbų vaidmenį įtraukiant jaunus žmones į mokymąsi. Todėl atsiranda iššūkis – pasiūlyti jaunimui skatinančius ir įdomius mokymosi būdus, kad jie norėtų mokytis ir įgyti vidurinį išsilavinimą.

 

Svarbu atsižvelgti ir į jaunosios kartos specifiką, kuri lemia:

– pasikeitusį požiūrį į mokymąsi, kai mokomasi įveikiant iššūkius, „bandymų ir klaidų“ keliu, o toks būdas laikomas efektyvia asmeninio augimo bei esamų gebėjimų plėtimo forma;

– pasikeitusią, dėl skaitmeninio amžiaus, jaunosios kartos kultūrą, kai nebepakanka adaptuoti įprastą mokymą, jį reikia keisti iš esmės.

– pasikeitusius naujosios kartos mokinių poreikius: išaugusią mokytojų kompetencijų svarbą, poreikį įvairesniems mokymo metodams, didesniam mokymosi individualizavimui ir lankstesnėms mokymosi užduotims.

 

Projektas skirtas šioms problemoms spręsti:

– nepakankamas mokytojų supratimas apie priežastis, lemiančias šiuolaikinės kartos mokinių iškritimą iš mokyklos;

– netinkami įgūdžiai, būtini įveikti jaunosios kartos mokinių demotyvaciją ir neįsitraukimą;

– metodų ir programų, kurias mokiniai laiko nepatraukliomis ir neįtraukiančiomis, naudojimas;

– mokymo praktikos, požiūrių ir pedagoginių metodų, kurie nėra labai veiksmingi, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir jų mokymosi stilių bei strategijas, naudojimas.

Projekto tikslas

Spręsti ankstyvojo iškritimo iš mokyklos problemą, kurią sukelia su mokykla susiję veiksniai. Problema sprendžiama pasitelkiant prevencines ir ankstyvosios intervencijos priemones, stiprinant pedagoginės veiklos kokybę ir inovatyvumą, tobulinant mokytojų gebėjimus ir kuriant teigiamą mokymosi aplinką.

Projekto uždaviniai

  1. Padidinti žinias ir supratimą apie priežastis lemiančias ankstyvąjį pasitraukimą iš mokyklos.
  2. Struktūrizuoti periodinį stebėjimo procesą, skirtą laiku nustatyti ir suteikti prevencinę pagalbą mokiniams, patiriantiems ankstyvojo iškritimo iš mokyklos riziką.
  3. Patobulinti mokytojų įgūdžius 3 srityse:
  • Stebėjimo ir pagalbos teikimo.
  • Bendravimo ir santykių: emocinio ir socialinio mokymosi palengvinimas sukuriant tinkamą pamokos mikroklimatą; motyvuojančios, skatinančios dalyvavimą ir bendradarbiavimą mokymosi aplinkos sukūrimas; empatija ir konfliktų valdymas.
  • Valdymo ir mokymo: naudoti mokymo metodus kritiniam mąstymui ir kūrybiškumui ugdyti; išmokti ir naudoti neformaliojo švietimo metodus pamokų metu; įgyti įrankių sistemingai reflektuoti ir vertinti savo mokymo praktiką ir poveikį studentams.
  1. Sustiprinti tarpsektorinį teritorinį mokyklų ir išorės institucijų bendradarbiavimą atsižvelgiant į konkrečių šalių situaciją.
  2. Sukurti tarptautinę įvairių švietimo sričių mokymo(si) bendruomenę.

Projekto dalyviai ir tikslinės grupės

Projektas skirtas mokytojams ir mokyklų pagalbos specialistams (socialiniams pedagogams, psichologams, karjeros specialistams ir kt.). Projekto netiesioginė tikslinė grupė – mokiniai.

Projekto eiga

fotoA1

Mokinių, patiriančių iškritimo iš mokyklos riziką, tipologinio modelio sukūrimas

Sukurtas tipologinis modelis, leidžiantis geriau suprasti ankstyvojo iškritimo iš mokyklos priežastis ir suteikiantis pagrindą prevenciniams veiksmams ir (arba) ankstyvajai intervencijai.

 Atliktas tyrimas, atskleidžiantis sąsajas tarp ankstyvojo iškritimo iš mokyklos, bendravimo sistemos bei taikomų mokymosi ir mokymo praktikų. Tyrimo metu atskleista:

  • Mokinių ir jaunuolių (pastarieji – jau iškritę iš mokyklos sistemos) požiūris ir poreikiai, susiję su komunikacijos srautais, bendravimu mokykloje, mokymosi procesais;
  • Mokytojų nuomonė/įsitikinimai ir mokymo praktikos, susijusios su ankstyvojo iškritimo iš mokyklos reiškiniu.

Sukurtas teorinis modelis su rodikliais situacinių ir asmeninių su mokykla susijusių rizikos faktorių identifikavimui.

Stebėsenos ir prevencinės sistemos sukūrimas

Sukurta ankstyvojo iškritimo iš mokyklos rizikos identifikavimo sistema.

Sekančiame etape mokytojai mokysis pastebėti mokinių problemas ir kurti tinkamą mokymosi aplinką. Bus parengti mentoriai, kurie padės mokyklų mokytojams ir koordinuos jų veiklą sistemos testavimo metu.

Palaikomųjų mokymo bei vertinimo strategijų sukūrimas

Bus sukurtos palaikomosios mokymo metodikos, remiantis: pedagoginiais-didaktiniais metodais, individualaus įgalinimo bei grupinio mokymosi metodais (socialinis-emocinis ugdymas) ir neformaliojo ugdymo metodais. Šios prevencinės ir ankstyvosios intervencijos priemonės bus skirtos visai klasei (ne tik mokiniams, patiriantiems ankstyvojo iškritimo iš mokyklos riziką).

Bus įgyvendinti tarptautiniai ir vietiniai mokymai, kurių metu mokytojai mokysis palaikomųjų mokymo metodikų bei pasiruoš stebėsenos ir prevencinės sistemos testavimui.

Testavimas

Ankstyvojo iškritimo iš mokyklos rizikos stebėsenos ir prevencijos sistema bei palaikomosios mokymo ir vertinimo strategijos bus 10 mėnesių testuojamos mokyklose, dalyvaujančiose projekte.

Bus atlikta įrodymais pagrįsta testavimo analizė (vertinant eksperimentines ir kontrolines grupes).

 Atsižvelgiant į testavimo rezultatus bus pakoreguoti ir baigti projekto intelektiniai produktai: tipologinis mokinių, patiriančių iškritimo iš mokyklos riziką, modelis; stebėsenos ir prevencijos sistema; palaikomosios mokymo bei vertinimo sistemos.

Projekto rezultatai ir intelektiniai produktai

IO1. Tipologinis, mokinių, patiriančių iškritimo iš mokyklos riziką, modelis

IO2. Stebėsenos ir ankstyvosios prevencijos sistema

IO3. Palaikomosios mokymo bei vertinimo strategijos

Projekto metu sukurti intelektiniai produktai bus pasiekiami bet kuriai mokyklai, mokytojams, švietimo institucijoms ir kt. projekto šalių partnerių kalbomis (italų, portugalų, rumunų bei lietuvių) mūsų bei projekto internetiniuose puslapiuose.

Tarpiniai intelektiniai produktai anglų kalba:

IO1. TYPOLOGICAL MODEL of target groups at ESL risk. Research

IO2. MONITORING & PREVENTIVE SUPPORT SYSTEM against ESL

IO3. SUPPORTIVE TEACHING & ASSESSMENT STRATEGIES. Toolkit

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close