Leidiniai

Rengiame įvairius metodinius leidinius, mokomuosius filmus, kuriuose pristatome ugdymo programas, mokymo(si) medžiagą, gerosios patirties analizę, rekomendacijas. Skelbiame konferencijų ir tyrimų medžiagą. Mūsų leidiniai skirti švietėjams, mokytojams, lektoriams, savanoriams, dirbantiems formaliajame ir neformaliajame švietime.

knygos

Imigrantų gyvenimo istorijos: vadovas mokytojų rengėjams, mokytojams ir socialiniams darbuotojams Imigrantų gyvenimo istorijos: vadovas mokytojų rengėjams, mokytojams ir socialiniams darbuotojams
Imigrantų gyvenimo istorijos: vadovas mokytojų rengėjams, mokytojams ir socialiniams darbuotojams
Korupcija aukštosiose mokyklose: požiūriai, problemos, sprendimo galimybės Korupcija aukštosiose mokyklose: požiūriai, problemos, sprendimo galimybės
Korupcija aukštosiose mokyklose: požiūriai, problemos, sprendimo galimybės
Bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą: žaidimų terapija mokykloje Bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą: žaidimų terapija mokykloje
Bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą: žaidimų terapija mokykloje
Skaitmeninių istorijų apie ES plėtrą kūrimo vadovas Skaitmeninių istorijų apie ES plėtrą kūrimo vadovas
Skaitmeninių istorijų apie ES plėtrą kūrimo vadovas
Rekomendacijos tėvams apie vaikų ir jaunimo kritinio mąstymo ugdymą Rekomendacijos tėvams apie vaikų ir jaunimo kritinio mąstymo ugdymą
Rekomendacijos tėvams apie vaikų ir jaunimo kritinio mąstymo ugdymą
Man sakė: Medijų raštingumo ir kritinio mąstymo ugdymo metodika darbui su bendraamžių švietimu Man sakė: Medijų raštingumo ir kritinio mąstymo ugdymo metodika darbui su bendraamžių švietimu
Man sakė: Medijų raštingumo ir kritinio mąstymo ugdymo metodika darbui su bendraamžių švietimu
Mokinių kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose metodika Mokinių kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose metodika
Mokinių kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose metodika
CRITHINKEDU European course on critical thinking education for university teachers CRITHINKEDU European course on critical thinking education for university teachers
CRITHINKEDU European course on critical thinking education for university teachers
Kritinio mąstymo ugdymo vadovas neformaliojo ugdymo specialistams, klasių auklėtojams Kritinio mąstymo ugdymo vadovas neformaliojo ugdymo specialistams, klasių auklėtojams
Kritinio mąstymo ugdymo vadovas neformaliojo ugdymo specialistams, klasių auklėtojams
Idėjos ugdymui: kaip atskleisti medijų raštingumo ir nacionalinio saugumo temas Idėjos ugdymui: kaip atskleisti medijų raštingumo ir nacionalinio saugumo temas
Idėjos ugdymui: kaip atskleisti medijų raštingumo ir nacionalinio saugumo temas
Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai: specializuota karjeros ugdymo programa pagrindinei mokyklai Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai: specializuota karjeros ugdymo programa pagrindinei mokyklai
Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai: specializuota karjeros ugdymo programa pagrindinei mokyklai
Tarptautinė konferencija “Gimtosios kalbos politika: mokykla, visuomenė, valstybė”: programa, pranešimai Tarptautinė konferencija “Gimtosios kalbos politika: mokykla, visuomenė, valstybė”: programa, pranešimai
Tarptautinė konferencija “Gimtosios kalbos politika: mokykla, visuomenė, valstybė”: programa, pranešimai
Keliaujančių žmonių darbinė integracija Europoje Keliaujančių žmonių darbinė integracija Europoje
Keliaujančių žmonių darbinė integracija Europoje
Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai. Praktinis pritaikymas: profesinio tobulinimo programa ir vadovas Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai. Praktinis pritaikymas: profesinio tobulinimo programa ir vadovas
Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai. Praktinis pritaikymas: profesinio tobulinimo programa ir vadovas
Gairės mentoriams ir  mentorių programos koordinatoriams Gairės mentoriams ir mentorių programos koordinatoriams
Gairės mentoriams ir mentorių programos koordinatoriams
Permainos Permainos
Permainos
Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai: integruota karjeros ugdymo programa bendrojo lavinimo mokyklai Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai: integruota karjeros ugdymo programa bendrojo lavinimo mokyklai
Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai: integruota karjeros ugdymo programa bendrojo lavinimo mokyklai
Anti-Corruption Education at School: Methodical Material for General and Higher Education Schools Anti-Corruption Education at School: Methodical Material for General and Higher Education Schools
Anti-Corruption Education at School: Methodical Material for General and Higher Education Schools
Kritinio mąstymo ugdymas aukštojoje mokykloje: studijų programos Kritinio mąstymo ugdymas aukštojoje mokykloje: studijų programos
Kritinio mąstymo ugdymas aukštojoje mokykloje: studijų programos
Promoting critical thinking in European higher education institutions: towards an educational protocol Promoting critical thinking in European higher education institutions: towards an educational protocol
Promoting critical thinking in European higher education institutions: towards an educational protocol
Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje : metodinė priemonė Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje : metodinė priemonė
Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje : metodinė priemonė
Bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą: savitarpio pagalbos mokykloje vadovas Bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą: savitarpio pagalbos mokykloje vadovas
Bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą: savitarpio pagalbos mokykloje vadovas
Bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą: mokymų vadovas Bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą: mokymų vadovas
Bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą: mokymų vadovas
Mokymo paslaugų gerinimas suaugusiųjų mokymosi motyvacijai skatinti. Suaugusiųjų mokymosi motyvacijos analizė Islandijoje, Suomijoje ir Lietuvoje Mokymo paslaugų gerinimas suaugusiųjų mokymosi motyvacijai skatinti. Suaugusiųjų mokymosi motyvacijos analizė Islandijoje, Suomijoje ir Lietuvoje
Mokymo paslaugų gerinimas suaugusiųjų mokymosi motyvacijai skatinti. Suaugusiųjų mokymosi motyvacijos analizė Islandijoje, Suomijoje ir Lietuvoje
Lankomumo problemų prevencija mokykloje Lankomumo problemų prevencija mokykloje
Lankomumo problemų prevencija mokykloje
Auksiniai senjorų mokymo(-si) pavyzdžiai. Senjorų mokymasis Suomijoje, Islandijoje, Lietuvoje ir Norvegijoje Auksiniai senjorų mokymo(-si) pavyzdžiai. Senjorų mokymasis Suomijoje, Islandijoje, Lietuvoje ir Norvegijoje
Auksiniai senjorų mokymo(-si) pavyzdžiai. Senjorų mokymasis Suomijoje, Islandijoje, Lietuvoje ir Norvegijoje
Mokinių kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose mokomoji medžiaga Mokinių kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose mokomoji medžiaga
Mokinių kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose mokomoji medžiaga
Bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą: mokinio sąsiuvinis Bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą: mokinio sąsiuvinis
Bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą: mokinio sąsiuvinis
Kritinio mąstymo ugdymas: teorija ir praktika Kritinio mąstymo ugdymas: teorija ir praktika
Kritinio mąstymo ugdymas: teorija ir praktika
DATAUSE – Duomenų naudojimas, tobulinant mokyklos veiklą ir siekiant mokinių pažangos. Įvadas DATAUSE – Duomenų naudojimas, tobulinant mokyklos veiklą ir siekiant mokinių pažangos. Įvadas
DATAUSE – Duomenų naudojimas, tobulinant mokyklos veiklą ir siekiant mokinių pažangos. Įvadas
A European review on critical thinking educational practices in higher education institutions A European review on critical thinking educational practices in higher education institutions
A European review on critical thinking educational practices in higher education institutions
Suaugusiųjų besimokančiųjų motyvavimas visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi: suaugusiųjų mokymo metodai ir strategijos – geriausių pavyzdžių rinkinys Suaugusiųjų besimokančiųjų motyvavimas visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi: suaugusiųjų mokymo metodai ir strategijos – geriausių pavyzdžių rinkinys
Suaugusiųjų besimokančiųjų motyvavimas visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi: suaugusiųjų mokymo metodai ir strategijos – geriausių pavyzdžių rinkinys
Vengiančių lankyti mokyklą vaikų problemos ir poreikiai Vengiančių lankyti mokyklą vaikų problemos ir poreikiai
Vengiančių lankyti mokyklą vaikų problemos ir poreikiai
Efektyvaus skaitymo strategijos: skaitymo praktikumas Efektyvaus skaitymo strategijos: skaitymo praktikumas
Efektyvaus skaitymo strategijos: skaitymo praktikumas
Kritinio mąstymo ugdymo mokomoji medžiaga mokinių ir jaunimo organizacijų nariams Kritinio mąstymo ugdymo mokomoji medžiaga mokinių ir jaunimo organizacijų nariams
Kritinio mąstymo ugdymo mokomoji medžiaga mokinių ir jaunimo organizacijų nariams
Inovatyvūs būdai suaugusiųjų motyvavimui mokytis Inovatyvūs būdai suaugusiųjų motyvavimui mokytis
Inovatyvūs būdai suaugusiųjų motyvavimui mokytis
A European collection of the critical thinking skills and dispositions needed in different professional fields for the 21st century A European collection of the critical thinking skills and dispositions needed in different professional fields for the 21st century
A European collection of the critical thinking skills and dispositions needed in different professional fields for the 21st century
Žaidžiame matematiką: didaktiniai žaidimai pradinėje mokykloje Žaidžiame matematiką: didaktiniai žaidimai pradinėje mokykloje
Žaidžiame matematiką: didaktiniai žaidimai pradinėje mokykloje
Kalbėkimės. Metodinis leidinys jaunimo ugdytojams alkoholio vartojimo prevencijos tema Kalbėkimės. Metodinis leidinys jaunimo ugdytojams alkoholio vartojimo prevencijos tema
Kalbėkimės. Metodinis leidinys jaunimo ugdytojams alkoholio vartojimo prevencijos tema
Kritinio mąstymo ugdymo programos Mokytojo ir Lektoriaus sertifikavimo standartai ir procedūros Kritinio mąstymo ugdymo programos Mokytojo ir Lektoriaus sertifikavimo standartai ir procedūros
Kritinio mąstymo ugdymo programos Mokytojo ir Lektoriaus sertifikavimo standartai ir procedūros
Metodinės rekomendacijos mokytojams, organizuojantiems moksleivių savitarpio pagalbą įveikiant mokymosi sunkumus Metodinės rekomendacijos mokytojams, organizuojantiems moksleivių savitarpio pagalbą įveikiant mokymosi sunkumus
Metodinės rekomendacijos mokytojams, organizuojantiems moksleivių savitarpio pagalbą įveikiant mokymosi sunkumus
Jaunimas už skaidrumą arba 7 žingsniai sėkmingos partnerystės link Jaunimas už skaidrumą arba 7 žingsniai sėkmingos partnerystės link
Jaunimas už skaidrumą arba 7 žingsniai sėkmingos partnerystės link
News Media Literacy Education News Media Literacy Education
News Media Literacy Education

mokomieji filmai

Kūrybinių darbų vertinimas Kūrybinių darbų vertinimas
Kūrybinių darbų vertinimas
Kūrybiškumą skatinanti aplinka Kūrybiškumą skatinanti aplinka
Kūrybiškumą skatinanti aplinka
Kūrybinio rašymo dirbtuvės Kūrybinio rašymo dirbtuvės
Kūrybinio rašymo dirbtuvės
Skaitymas su numatymu ir pasakojimo kūrimas Skaitymas su numatymu ir pasakojimo kūrimas
Skaitymas su numatymu ir pasakojimo kūrimas
Kūryba ir kūrybiškumas Kūryba ir kūrybiškumas
Kūryba ir kūrybiškumas
Kritinis mąstymas – neformaliajam ugdymui: mokymo priemonė kritinio mastymo ugdymo multiplikatoriams Kritinis mąstymas – neformaliajam ugdymui: mokymo priemonė kritinio mastymo ugdymo multiplikatoriams
Kritinis mąstymas – neformaliajam ugdymui: mokymo priemonė kritinio mastymo ugdymo multiplikatoriams
Kritinis mąstymas – neformaliajam ugdymui: mokomoji medžiaga neformaliojo ugdymo specialistams ir klasės auklėtojams Kritinis mąstymas – neformaliajam ugdymui: mokomoji medžiaga neformaliojo ugdymo specialistams ir klasės auklėtojams
Kritinis mąstymas – neformaliajam ugdymui: mokomoji medžiaga neformaliojo ugdymo specialistams ir klasės auklėtojams

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close