REACH – Mokymo paslaugų gerinimas suaugusiųjų mokymosi motyvacijai skatinti. Suaugusiųjų mokymosi motyvacijos analizė Islandijoje, Suomijoje ir Lietuvoje

REACH – Mokymo paslaugų gerinimas suaugusiųjų mokymosi motyvacijai skatinti. Suaugusiųjų mokymosi motyvacijos analizė Islandijoje, Suomijoje ir Lietuvoje

REACH: Promotion of innovative services and better access in continuous education. Findings about adults motivation to learn in Iceland, Finland and Lithuania
REACH – Mokymo paslaugų gerinimas suaugusiųjų mokymosi motyvacijai skatinti. Suaugusiųjų mokymosi motyvacijos analizė Islandijoje, Suomijoje ir Lietuvoje

Parengė projekto REACH komanda, 2012

Suaugusiųjų mokymasis, motyvacijos analizė, Islandija, Suomija, Lietuva, nokymo paslaugų gerinimas, suaugusiųjų mokymosi motyvacija, skatinimas, projektas REACH, komanda, 2012

REACH – Mokymo paslaugų gerinimas suaugusiųjų mokymosi motyvacijai skatinti. Suaugusiųjų mokymosi motyvacijos analizė Islandijoje, Suomijoje ir Lietuvoje

Šis leidinys parengtas įgyvendinant Nordplus Adult programos projektą „REACH: Mokymo paslaugų gerinimas suaugusiųjų mokymosi motyvacijai skatinti“ (2010-2012 m.). Leidinyje trumpai pristatomas projektas, aptariama suaugusiųjų švietimo situacija projekto partnerių šalyse – Islandijoje, Suomijoje ir Lietuvoje. Leidinyje pateikiami projekto partnerių šalyse atliktos apklausos apie tikslinių grupių (tai suaugusieji, gyvenantys regionuose ir kaimiškose vietovėse, bedarbiai, asmenys su specialiaisiais poreikiais, pensininkai, moterys vienos auginančios vaikus, „iškritusieji“ iš bendrojo lavinimo sistemos ir neįgiję aukštesnio išsilavinimo) motyvaciją dalyvauti arba nedalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese, labiausiai tinkamas mokymosi formas ir informacijos prieinamumo kanalus. Projekto partneriai, naudodami originalias socialinės reklamos ir rinkodaros priemones, bandė pritraukti besimokančiuosius iš pasirinktų tikslinių grupių, parengė ir išbandė įvairias patrauklias (turiniu ir forma) mokymosi programas. Leidinio prieduose pateiktos projekto partnerių parengti taip vadinami socialiniai paketai, apimantys mokymo programos pateikimą tikslinėms grupėms, turinį, formą, dalyvių atsiliepimus.
Leidinys anglų kalba