Gairės mentoriams ir mentorių programos koordinatoriams

Gairės mentoriams ir mentorių programos koordinatoriams

Guidelines for Mentors and Mentoring Programme Coordinators
Gairės mentoriams ir mentorių programos koordinatoriams

Parengė projekto LEGME komanda, 2015

gairės mentoriams, Leidinys anglų kalba, LEGME komanda, 2015

Gairės mentoriams ir mentorių programos koordinatoriams. Leidinys anglų kalba

Leidinys parengtas įgyvendinant projektą „LeGMe – Mokomės būti gerais mentoriais“ (2013-2015 m.). Jame nagrinėjami pagrindiniai mentorystės programos rengimo aspektai: programos tikslingumas, programos struktūra, žmogiškieji ištekliai (mentoriai, mentorių mokytojai), mentorių mokymo(-si) poreikių nustatymas, mentorių mokymas, ugdytinių atranka, mentorių-ugdytinių porų sudarymas, tinkamas mentorystės programos įgyvendinimas (koordinavimas, sklaida, įvertinimas). Remdamiesi projekto patirtimi, gairių kūrėjai pateikia klausimus, į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį programų rengėjams. Leidinyje pateikiamos gairės mentorių mokymo programos rengimui: programos paskirtis, struktūra, trukmė, mentorių mokytojo vaidmuo, mokymo metodai ir strategijos, metodinė medžiaga mokytojams, mokymų stebėsena ir įvertinimas. Pateikiama daug pavyzdžių, kaip įvairūs mentorių mokymų programos aspektai buvo įgyvendinami projekto partnerių organizacijose. Leidinyje taip pat pateikti projekto partnerių organizacijų parengtų ir ištestuotų mentorių mokymo programų aprašymai.
Leidiniys anglų kalba