Bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą: žaidimų terapija mokykloje Parengė projekto „ASSIST — bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą“ (226580–CP–1–2005–1–LT–COMENIUS–C21) komanda Jaunimo karjeros centras, 2008 m. Vadovas skiriamas pedagogams, mokyklų specialistams ir visiems tiems, kurie padeda ar nori padėti vaikams, paaugliams, jaunimui spręsti įvairias problemas, su kuriomis jie susiduria mokykloje...

Bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą: savitarpio pagalbos mokykloje vadovas Parengė projekto „ASSIST — bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą“ (226580–CP–1–2005–1–LT–COMENIUS–C21) komanda Jaunimo karjeros centras, 2008 m. Vadovas skiriamas pedagogams, mokyklų specialistams ir visiems tiems, kurie padeda ar nori padėti vaikams, paaugliams, jaunimui spręsti įvairias problemas, su kuriomis jie susiduria...

Bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą: mokymų vadovas Parengė projekto „ASSIST — bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą“ (226580–CP–1–2005–1–LT–COMENIUS–C21) komanda Jaunimo karjeros centras, 2008 m. Šis mokymų vadovas yra parengtas įgyvendinant projektą „ASSIST — bendruomenės telkimas kuriant saugią mokyklą“ (2006–2008 m.). Projektu buvo siekiama ugdyti mokytojų pagalbos moksleiviams, turintiems bendravimo...

Promoting critical thinking in European higher education institutions: towards an educational protocol Kritinio mąstymo skatinamas Europos aukštojo mokslo institucijose: kritinio mąstymo ugdymo protokolas Parengė projekto „CRITHINKEDU: Kritinis mąstymas aukštojo mokslo studijų tobulinimui” (2016-1-PT01-KA203-022808) komanda Vila Real: UTAD, 2019 m. Kritinis mąstymas yra labai svarbus aukštojo mokslo institucijų tikslas. Siekdami...

The CRITHINKEDU European course on critical thinking education for university teachers: from conception to delivery CRITHINKEDU mokymų programa ir profesinio tobulinimo(si) kursas aukštųjų mokyklų dėstytojams: nuo konceptualizavimo prie įgyvendinimo Parengė projekto „CRITHINKEDU: Kritinis mąstymas aukštojo mokslo studijų tobulinimui” (2016-1-PT01-KA203-022808) komanda Vila Real: UTAD, 2018 m. Šiame projekto „Kritinis mąstymas...

A European review on critical thinking educational practices in higher education institutions Kritinio mąstymo įgyvendinimo pavyzdžiai europinėje aukštojo mokslo ir studijų erdvėje: mokslinės literatūros ir mokymo(si) praktikos apžvalga Parengė projekto „CRITHINKEDU: Kritinis mąstymas aukštojo mokslo studijų tobulinimui” (2016-1-PT01-KA203-022808) komanda Vila Real: UTAD, 2018 m. Šis projekto „Kritinis mąstymas Europos...

A European collection of the critical thinking skills and dispositions needed in different professional fields for the 21st century Kritinio mąstymo įgūdžių ir nuostatų, reikalingų įvairiose profesinėse srityse, sąvadas. Tarptautinio tyrimo rezultatų apžvalga Parengė projekto „CRITHINKEDU: Kritinis mąstymas aukštojo mokslo studijų tobulinimui” (2016-1-PT01-KA203-022808) komanda Vila Real: UTAD, 2018...

Idėjos ugdymui: kaip atskleisti medijų raštingumo ir nacionalinio saugumo temas Daiva PENKAUSKIENĖ, Salomėja BITLIERIŪTĖ (sud.) Ugdymo plėtotės centras, 2018 m. Tai mokomoji medžiaga pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojams, skirta parodyti galimybes ir būdus, kaip aktualias medijų raštingumo ir nacionalinio saugumo temas galima integruoti į formalųjį ir neformalųjį...

Man sakė: Medijų raštingumo ir kritinio mąstymo ugdymo metodika darbui su bendraamžių švietimu I WAS TOLD: Media literacy and critical thinking development methods for working with peer education Parengė projekto „Medijų raštingumas ir kritinis mąstymas jaunimo veiklose“ komanda Rytis Kopūstas, Indrė Maršantaitė, Džina Donauskaitė, Vilma Gabrieliūtė, Neringa...

News Media Literacy Education: Education Pack for Young Journalists Jaunųjų žurnalistų kritinio mąstymo ir informacinio raštingumo ugdymo metodika Parengė projekto „Medijų raštingumas ir kritinis mąstymas jaunimo veiklose“ komanda Nacionalinis socialinės integracijos institutas, 2019 m. Jaunųjų žurnalistų kritinio mąstymo ir informacinio raštingumo ugdymo metodika parengta įgyvendinant Erasmus+ programos projektą „Medijų...

Siekiant užtikrinti kokybišką svetainės veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close