Kritinio mąstymo ugdymo mokomoji medžiaga mokinių ir jaunimo organizacijų nariams

Kritinio mąstymo ugdymo mokomoji medžiaga mokinių ir jaunimo organizacijų nariams

Kritinio mąstymo ugdymo mokomoji medžiaga mokinių ir jaunimo organizacijų nariams

Parengė Šiuolaikinių didaktikų centras, 2014

mokomoji medžiaga, jaunimas, mokiniai, kritinis mąstymas, ugdymas, Šiuolaikinių didaktikų centras, 2014


Kritinio mąstymo ugdymo mokomoji medžiaga mokinių ir jaunimo organizacijų nariams

Šis leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose“ (2013-2015 m.). Mokomoji medžiaga jaunimo organizacijų nariams padės tikslingiau, prasmingiau planuoti bei organizuoti veiklas, skirtas darbui su bendraamžiais ar/ir įvairaus amžiaus mokiniais, konkrečių organizacijų nariais. Leidinyje pristatoma kritinio mąstymo samprata, analizuojama neformaliojo ir kritinio mąstymo ugdymo principų vienovė, aiškinama, kaip ugdyti kritinį mąstymą dirbant su jaunimo grupėmis ir ką svarbu žinoti jaunimo grupių vadovams – ugdytojams. Leidinyje siūlomais metodais ir veiklomis siekiama ugdyti individualius kritinio mąstymo įgūdžius, plėtoti, tobulinti komandinio, bendruomeninio darbo veiklas, mokytis identifikuoti konkrečias problemas, jas analizuoti ir efektyviai spręsti, rengti ir vykdyti projektus, atlikti tyrinėjimo veiklas, mokytis prasmingo laisvalaikio praleidimo formų ir galimybių siekiant prisidėti prie asmeninio tobulinimo bei visuomenei naudingo darbo, pilietinių nuostatų bei vertybių ugdymo. Pateiktos užduotys skatins apmąstyti perskaitytą informaciją ir ją pritaikyti praktiškai, o situacijos – padės studijuoti medžiagą savarankiškai ir įvertinti savąjį supratimą.
Leidinio tekstas