PROJEKTAS „EUROPOS PAMOKOS 2: ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO KOMPONENTAS“

2018–2019 m. Šiuolaikinių didaktikų centras įgyvendina tarptautinį projektą „Europos pamokos 2: antikorupcinio švietimo komponentas“ Nr. K2018-VB-MO-01. Projektas finansuojamas iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų. Projekto partneris – švietimo centras „Pro Didaktika“, Moldova. Projektu siekiama prisidėti prie korupcijos prevencijos veiklų įgyvendinimo Moldovoje, ugdant sąmoningą, kritiškai mąstančią ir atsakingą asmenybę. Projektas skirtas kurso „Švietimas ES integracijai“ mokytojams ir bendrojo lavinimo sistemos mokiniams (15–18 m.), besimokantiems pilietinio ugdymo pagrindų ir/ar pasirinkusiems kursą „Švietimas ES integracijai“. Projekto tikslas – parengti ir įgyvendinti antikorupcinio švietimo priemones Moldovos bendrojo lavinimo mokykloms.