VISOS DIENOS MOKYKLOS KONFERENCIJA

LR švietimo ir mokslo ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės siekį užtikrinti lygias galimybes naudotis socialinėmis, sveikatos, kultūros ir švietimo paslaugomis visiems mokiniams, inicijavo Visos dienos mokyklos koncepcijos ir jos įgyvendinimo modelių kūrimą. Siekiant pristatyti ir aptarti Visos dienos mokyklos koncepciją ir jos įgyvendinimą, susipažinti su gerąja Lietuvos mokyklų patirtimi, organizuota konferencija „Visos dienos mokykla: paskirtis, galimybės, iššūkiai“.