TIKSLINĖ KOMPLEKSINĖ PAGALBA MOKYKLOMS

2018 m. spalio–gruodžio mėn. Šiuolaikinių didaktikų centro ekspertai konsultavo Vilniaus miesto mokyklų, dalyvaujančių Vilniaus miesto savivaldybės inicijuotame projekte „Tikslinė kompleksinė pagalba mokykloms“, pedagogus mokinių pasiekimų vertinimo, individualios pažangos, skaitymo gebėjimų ugdymo klausimais. Projekto tikslas – kompleksinė tikslinė pagalba mokykloms, siekiant skatinti teigiamus pokyčius ugdymo įstaigose.

Mokytojams buvo surengti mokymai „Individuali pažanga. Mokinių individualios pažangos stebėjimo sistemos kūrimas (mokyklos, mokinio lygmuo)“, „Skaitymo (teksto suvokimo) ir rašymo (teksto kūrimo) gebėjimų ugdymas“. Mokymuose dalyvavo 82 dalyviai iš dvylikos Vilniaus miesto pradinio ir pagrindinio lavinimo mokyklų. Po mokymų vyko individualios skaitymo gebėjimų ugdymo konsultacijos projekto mokyklose. Didesnis akcentas buvo skiriamas praktiniam darbui, konkrečios konsultacijų potemės parinktos atsižvelgiant į mokyklų  poreikius. Individualiose konsultacijose dalyvavo 193 pedagogai.