PROJEKTO „A.C.C.E.S.S.“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS VILNIUJE

PROJEKTO „A.C.C.E.S.S.“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS VILNIUJE

2019 m. gegužės 23–24 d. Vilniuje įvyko projekto „A.C.C.E.S.S. Tarpsektorinis bendradarbiavimas socialinei integracijai ir mokymosi sėkmei“ partnerių susitikimas. Susitikimo metu pasidalinta 2019 m. sausio-gegužės mėn. projekto partnerių šalyse – Italijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Lietuvoje – atliekamo tyrimo, kurio metu analizuojamas sąryšis tarp mokyklos aplinkos, kultūros, mokymo ir mokymosi strategijų bei metodų ir ankstyvojo iškritimo iš bendrojo ugdymo sistemos, duomenimis. Ioana Stancescu iš Valakijos universiteto (Rumunija) pristatė kokybinį mokytojų tyrimą, Iole Marcozzi iš Ilmiolovaro SRL (Italija) pristatė kiekybinį mokinių ir mokyklos nebaigusių jaunuolių tyrimą, o Daiva Penkauskienė iš Šiuolaikinių didaktikų centro pristatė kokybinį mokinių ir nebaigusių jaunuolių tyrimo rezultatus. Tyrimą dar papildys focus grupių su mokytojais rezultatai, kurie bus išanalizuoti per birželio mėnesį.

Partneriai aptarė pirmojo intelektinio produkto – tikslinių rizikos grupių teorinio ir tipologinio modelio kūrimą, kuris bus paremtas tyrimo duomenimis. Taip pat pradėtas planuoti ir antrasis produktas – mionitoringo ir ankstyvojo iškritimo iš mokyklos prevencinės paramos sistema.