PROJEKTO „A.C.C.E.S.S.“ MOKYTOJŲ FOCUS GRUPĖS

PROJEKTO „A.C.C.E.S.S.“ MOKYTOJŲ FOCUS GRUPĖS

Įgyvendinant Erasmus+ projektą „A.C.C.E.S.S. Tarpsektorinis bendradarbiavimas socialinei integracijai ir mokymosi sėkmei“, 2019 m. sausio-gegužės mėn. projekto partnerių šalyse – Italijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Lietuvoje – atliekamas tyrimas, kurio metu analizuojamas sąryšis tarp mokyklos aplinkos, kultūros, mokymo ir mokymosi strategijų bei metodų ir ankstyvojo iškritimo iš bendrojo ugdymo sistemos. Jau atlikta mokinių ir mokytojų apklausa, o duomenis, gautus iš kiekybinės analizės pagilins kokybinis tyrimas – interviu su vaikais bei focus grupės su mokytojais.

Gegužės 20 d. Šiuolaikinių didaktikų centro tyrėjai vyko į Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnaziją atlikti focus grupės interviu su gimnazijos ir kitų rajono mokyklų mokytojais. Viena focus grupė buvo paprašyta pakomentuoti mokytojų interviu atsakymus, kitoje grupėje aptarti mokinių klausimyno atsakymai.

Visų projekte dalyvaujančių šalių mokytojų focus grupių interviu duomenys bus apibendrinti ir paskelbti 2019 m. birželio  mėn.