PROJEKTAS „A.C.C.E.S.S. TARPSEKTORINIS BENDRADARBIAVIMAS SOCIALINEI INTEGRACIJAI IR MOKYMOSI SĖKMEI“

2018 –2021 m. įgyvendinamas projektas  „A.C.C.E.S.S. Tarpsektorinis bendradarbiavimas socialinei integracijai ir mokymosi sėkmei“, finansuojamas Erasmus+ programos lėšomis. Šiuolaikinių didaktikų centras kartu su kitomis institucijomis iš Lietuvos, Italijos, Portugalijos ir Rumunijos dalyvauja projekte kaip suaugusiųjų švietimo centro Ilmiolavoro srl (Italija) pertneris.

Projektu siekiama sumažinti ankstyvąjį iškritimą iš bendrojo ugdymo sistemos, užtikrinat kokybišką ugdymą kiekvienam, stiprinti mokytojų profesinį pasirengimą ir tobulinti jų kvalifikaciją, aprūpinant juos inovatyviais ugdymo įrankiais. Įgyvendinant projektą ir kuriant iniovatyvius mokymo(si) įrankius, bus sprendžiamos šios problemos: geresnis Z kartos pažinimas ir jų poreikių tenkinimas; mokinių motyvacijos mokytis ir likti ugdymo procese stiprinimas; atraktyvių mokymosi būdų taikymas pamokose; individualių mokymosi stilių pritaikymas pamokose.

2018 m. lapkričio 8–9 d. Italijos Crocetti-Cerulli aukštojo mokslo institute Giulianovoje įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas. Buvo aptarti administraciniai projekto įgyvendinimo aspektai, projektas pristatytas vietos bendruomenei.

Plačiau apie projektą skaitykite projekto svetainėje